НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Мобилна апаратура ще проследи качеството на въздуха във връзка с пожар в района на селата Сокол и Еленово

28.08.2019 г.
В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора постъпиха сигнали за остра миризма на дим в Стара Загора, която вероятно е вследствие на настъпил пожар в землището на община Нова Загора – в района между селата Сокол и Еленово. В тази връзка по разпореждане на директора на РИОСВ – Стара Загора на мястото на пожара е изпратен екип с мобилна апаратура, която ще измерва качеството на въздуха.
РИОСВ информира, че няма нарушаване на качеството на въздуха в Стара Загора. Автоматичният измервателен пункт „Зелен клин” в града не показва превишаване на средночасовите норми по измерваните показатели през днешния ден.