НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май 2014 г.


Експерти на РИОСВ – Стара Загора, ученици от 3 б клас на 11 ОУ „Николай Лилиев”, град Стара Загора и доброволци от „Младежки център за развитие Взаимопомощ”, град Казанлък отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май.
Инициативата се проведе в класната стая на учениците от 3 б клас на ХІ ОУ „Кирил Христов”, Стара Загора.
Домакините посрещнаха гостите от РИОСВ – Стара Загора и доброволците от Испания, Швеция и Германия по стар български обичай - с хляб и сол.
Дейностите стартираха с презентация за международната екоинициатива и категориите защитени територии за опазването на биологичното разнообразие. Участниците разказаха за своето любимо животно и научиха как да изработят къщички за птици от балони, лепило и канап.