НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Маркирана мечка беше убита в Балкана над Енина

24.11.2017 г.
На 23 ноември в РИОСВ – Стара Загора е подаден сигнал за намерена мъртва мечка в м. Картала в землището на с. Енина, община Казанлък. Съвместно със служители на ДГС-Казанлък, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и полицията, експертите на Регионалната инспекция участваха в проверка по случая.
На място бе установено, че убитото животно е 3-годишна мъжка кафява мечка, маркирана с нашийник за проследяване. Установено е, че екземплярът е уловен и маркиран на 2 ноември 2016 г. в м. Маришница, край Априлци, извън границите на Националния парк.
В РПУ – Казанлък е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 237, ал.1, от НК. (Който убие или улови без надлежно разрешение едър дивеч, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 7. - лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност). Очакват се резултатите от експертизата. Данните от нашийника ще бъдат използвани, за да се установи точното място на посегателството.
Кафявата мечка е застрашен вид в Червената книга на Р. България и защитен, съгласно Закона за биологичното биоразнообразие.