НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово вече е в норма

29.12.2015 г.
Постепенно нивата на замърсител серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се   понижават и след 21:00 часа са под регламентираната норма от 350 микрограма на кубичен метър.
Във връзка с това РИОСВ – Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.
Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.
РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в град Гълъбово и останалите мониторингови пуктове в област Стара Загора.