НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Комплексни проверки виж всички »

Комплексни проверки за 2020 г.

"Енерджи - 2" ООД - Нова Загора 192 Kb (pdf) свали
"Ейнджълс естейт" АД с. Баня, общ. Нова Загора 70 Kb (pdf) свали
"Наталия" АД - Стара Загора 102 Kb (pdf) свали
"Деньо Калчев" ООД, гр. Сливен 66 Kb (pdf) свали
"Братя Зафирови" ООД, гр. Сливен 106 Kb (pdf) свали
"Шоко Тим" ООД, гр. Стара Загора 79 Kb (pdf) свали
"Бисер олива" АД, гр. Стара Загора 90 Kb (pdf) свали
"Еуратек Ауто" ООД, Ст. Загора 96 Kb (pdf) свали
"Гайтек олива" ООД, гр. Нова Загора 66 Kb (pdf) свали
"Валента-99" ООД, гр. Стара Загора 98 Kb (pdf) свали
"Русков Ауто" ЕООД, гр. Стара Загора 83 Kb (pdf) свали
"Ултра-С" ЕООД, гр. Нова Загора 81 Kb (pdf) свали
"Валента - 99" ООД, гр. Стара Загора 92 Kb (pdf) свали
"Еском" ООД, с. Окоп, общ. Тунджа 68 Kb (pdf) свали
"Биоланд България" ЕООД, с. Зимница, общ. Мъглиж 86 Kb (pdf) свали
"Шато Ботево" ООД, с. Ботево, общ. Тунджа 68 Kb (pdf) свали
"М-Кар 1" ЕООД, гр. Ямбол 95 Kb (pdf) свали
"Делфин спорт" ЕООД, гр. Ямбол 81 Kb (pdf) свали
"Слънчо" ЕООД, гр. Ямбол 76 Kb (pdf) свали
"Моутив форс" ЕООД, гр. Стара Загора 107 Kb (pdf) свали
"Петров сервиз" ЕООД, гр. Стара Загора 130 Kb (pdf) свали
"Кнауф България", с. Медникарово, общ. Гълъбово 105 Kb (pdf) свали
"Папас олио" АД, гр. Ямбол 257 Kb (pdf) свали
"Промет сейф" ООД, гр. Казанлък 92 Kb (pdf) свали
"Дилмано Дилберо" АД, с. Ястребово 95 Kb (pdf) свали
"Ловамед груп" ООД, гр. Стара Загора 105 Kb (pdf) свали
"Средна гора" АД, гр. Стара Загора 179 Kb (pdf) свали
"Еуратек-Ауто" ЕООД, гр. Сливен 75 Kb (pdf) свали