НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Комплексни проверки виж всички »

Комплексни проверки за 2018 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
Български йогурт ООД, с. Веселиново 87 Kb (pdf) свали
Еко-асорти-05 ЕООД, с. Мечкарево 100 Kb (pdf) свали
Еко Асорти- Й.Б. ЕООД, с. Мечкарево 96 Kb (PDF) свали
Капрони АД- Казанлък 65 Kb (PDF) свали
Циркон ООД, гр. Ямбол 49 Kb (PDF) свали
Палирия - България ЕООД - Нова Загора 99 Kb (PDF) свали
Агропродукт ЕООД, гр. Сливен 79 Kb (PDF) свали
Робертет България ЕООД, с. Долно Сахране 66 Kb (PDF) свали
Градус 2 ООД, гр. Нова Загора 146 Kb (PDF) свали
Алба групс ЕООД, Скобелево 62 Kb (PDF) свали
"Спиров" ООД,гр. Сливен 65 Kb (PDF) свали
"Джамбаз агро" ООД, с. Зимница, общ. Стралджа 45 Kb (PDF) свали
"Олимп" ООД, гр.Сливен 91 Kb (PDF) свали
„АВВ - 2003” ООД, с. Зетьово, община Чирпан 56 Kb (PDF) свали
"Берко 90-Берковски и сие " СД, гр. Котел 62 Kb (PDF) свали
"Бисер олива" АД, гр. Стара Загора 81 Kb (PDF) свали
"Завод за каучукови уплътнители" АД, с. Горно Ботево 65 Kb (PDF) свали
"Металик-Сливен"ООД, гр. Сливен 51 Kb (PDF) свали
"Промашинъри" АД, гр. Сливен 48 Kb (PDF) свали
"Вила Ямбол" ЕАД, гр. Ямбол 87 Kb (PDF) свали
"Арачиеви" ООД, с. Кирилово 80 Kb (PDF) свали
"МЕТАЛИК-СЛИВЕН" ООД. гр. Сливен 301 Kb (pdf) свали
"ПРОМАШИНЪРИ" АД, гр. Сливен 296 Kb (pdf) свали
"Диони" ООД 106 Kb (pdf) свали
"Аглика Трейд" ООД, гр. Велико Търново 84 Kb (PDF) свали
"Мебеллукс" АД, гр. Сливен 60 Kb (PDF) свали
"Алианс Агрокол Алаг" ООД с. Окоп 103 Kb (PDF) свали
„Еко Център Стара Загора” АД, гр. Пловдив 70 Kb (PDF) свали
"Наталия" АД, гр. Стара Загора 73 Kb (pdf) свали