НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Комплексни проверки виж всички »

Комплексни проверки за 2017 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
"ВиК" ЕООД, ГПСОВ Стара Загора 112 Kb (PDF) свали
"Завод за каучукови уплътнители" АД, с. Горно Ботево 64 Kb (PDF) свали
"Делталакт" ООД, гр. Стара Загора, предприятие за производство с. Стоил войвода 116 Kb (PDF) свали
"Хемус милк комерс" ООД, гр. Сливен, производствена площадка гр.Сливен, Северна промишлена зона 136 Kb (PDF) свали
магазин ТеМаркет с оператор Максима България ЕООД, гр. София, търговска площадка гр. Раднево 102 Kb (PDF) свали
Новико норд АД, гр.Чирпан 69 Kb (PDF) свали
Евтерпа козметикс ЕООД, с. Партизанин, общ. Чирпан 110 Kb (PDF) свали
"Пенчев - 2002" ЕООД, гр. Чирпан 137 Kb (PDF) свали
„Градус 2” ООД гр. Нова Загора 189 Kb (PDF) свали
„МАКС” ООД гр. Стара Загора 124 Kb (PDF) свали
"Мега ресурс" АД, гр. Ямбол 190 Kb (pdf) свали
"Робетет България" ЕООД 140 Kb (PDF) свали
"Вила Ямбол ЕАД, гр. Ямбол 106 Kb (PDF) свали
"Родопа ком" ООД, гр. Сливен 124 Kb (PDF) свали
"Маргарита" ЕООД, гр. Ямбол 103 Kb (PDF) свали
"Петтас България" АД гр.Ямбол 117 Kb (PDF) свали
"Лемекон"АД, гр. Елхово 49 Kb (PDF) свали
"Орудица-2000" ООД, гр. Елхово 52 Kb (PDF) свали
ЕТ “Михалев комерс – Михаил Михалев ”, гр. Стралджа 180 Kb (pdf) свали
„Авточасти Франц” ЕООД, гр. Ямбол 183 Kb (pdf) свали
„Владимпекс” ЕООД, гр. Ямбол 187 Kb (pdf) свали
„Еко Билд проджект” ООД, гр. Пловдив, площадка гр. Ямбол 191 Kb (pdf) свали
„Еском” ООД, с. Окоп, общ. Ямбол 187 Kb (pdf) свали
"България - К" АД, гр. Казанлък 213 Kb (PDF) свали
ЕТ "Емил Узунов-Монамур", с. Копринка 129 Kb (PDF) свали
ГПСОВ - Казанлък 113 Kb (PDF) свали
"Еко център - Стара Загора" АД 136 Kb (PDF) свали
ГПСОВ Сливен, с. Самуилово, общ. Сливен 134 Kb (PDF) свали
”ДК Софтрейд” EООД, гр. София, площадка № 1, гр. Стара Загора 185 Kb (pdf) свали