НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Комплексни проверки виж всички »

Комплексни проверки за 2015 г.

 1. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали" на "Трансинсс" ООД, гр. Ямбол
 2. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали" на "Маргарита" ЕООД, гр. Ямбол.
 3. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали" на "Ирида" ООД, гр. Раднево.
 4. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Завод за производство на гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси в с. Ковачево, общ. Раднево" на "Индустриал Сълюшънс България" ЕООД, гр. София.
 5. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на "Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" на ЕТ ”Б.П. Будинов-Богдан Панайотов Будинов”, гр. Ямбол
 6. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект "Месопреработвателно предприятие в кв.Кольо Ганчево, гр.Стара Загора" с оператор „Кумир-Си“ ЕООД гр.Стара Загора.
 7. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект ”Алфа Металс” ООД, гр. Казанлък, площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък
 8. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Метал Харт” ЕООД, с. Овощник, площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък
 9. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ’’Феникс експорт” ЕООД, гр. Бургас, площадка № 1 за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Сливен
 10. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ’’Феникс експорт” ЕООД, гр. Бургас, площадка № 2 за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Сливен
 11. ДОКЛАД от комплексна проверка в „Бъдещност“ АД, гр. Чирпан, Индустриална зона
 12. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Е.Миролио“ ЕАД , гр. Сливен, дивизия „Лана“
 13. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Наталия” АД, гр. Стара Загора
 14. Доклад от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект "Е.Миролио" ЕАД, гр. Сливен, дивизия "Лана"
 15. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Катекс” АД, гр. Казанлък
 16. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект ”Алфа Металс” ООД, гр. Казанлък, площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък
 17. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект ”Трансметал индъстри” ЕООД, гр. Сливен, площадка за хартиени и картонени, пластмасови и метални опаковки, хартия и картон, пластмаса и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Сливен
 18. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
  на обект:  „Авис“ ЕООД, с. Бузовград, община Казанлък
 19. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  “ПАПАС-ОЛИО” АД, гр. Ямбол, Обходен път Запад 61
 20. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч, площадка № 2 за дейности по третиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Стара Загора
 21. ДОКЛАД от извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „ Господинови” ООД , гр. Стара Загора, производствена база с. Юлиево, общ. Мъглиж
 22. ДОКЛАД oт извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект "Предприятие за преработка на птиче и свинско месо на „Нанюк интернешънъл” ООД с. Коларово, общ. Раднево
 23. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Бъги” ООД, гр. Нова Загора, площадка № 1 за дейности по третиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, гр. Нова Загора
 24. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Бул Крис Ник - 09” ЕООД, гр. Раднево, площадка № 1 за. дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, ОЧЦМ и отпадъци метални опаковки гр. Раднево.
 25. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ЕН ДИ СИ” ЕООД, гр. Сливен, площадка № 1 за дейности по третиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електроннооборудване, гр. Сливен
 26. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ВРН 69” ЕООД, гр. Нова Загора, площадка № 1 за дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ОЧЦМ и метални опаковки гр. Нова Загора
 27. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: "Метал Инвест” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка № 1 за дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, ОЧЦМ, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци метални опаковки гр. Стара Загора.
 28. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора
 29. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Софарма” АД - площадка Казанлък, гр. Казанлък
 30. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Средна гора” АД, гр. Стара Загора
 31. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „ЗММ - Нова Загора” АД, гр. Нова Загора
 32. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ДАРЕВ” ООД със седалище в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград - с площадка  за  дейности по третиране на  излезли от употреба моторни превозни средства ,излязло от употреба електрическо и електронно ооборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори , отпадъци от черни и цветни метали  и отпадъци от опаковки –в гр. Гълъбово.
 33. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ДК Софтрейд” ЕООД, гр. София, площадка № 2 за  дейности по третиране на различни видове опаковки,  отработени масла, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори,  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от черни и цветни метали и строителни отпадъци-гр. Раднево
 34. ДОКЛАД от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Максин” EООД, гр. Гълъбово, площадка № 1 за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Гълъбово
 35. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Алфа фарм” ЕООД, гр. Сливен
 36. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Тагара” ЕООД, гр. Ямбол
 37. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Амброзия” ЕООД, гр. Стара Загора