НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Комплексни проверки виж всички »

Комплексни проверки за 2014 г.

 1. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Завод за гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси» с. Ковачево, общ. Раднево на «ТЕХНОГИПС» ЕАД с. Ковачево, общ. Раднево
 2. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Атлас” ООД, , с. Злати войвода, общ. Сливен
 3. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Пиги-2001” ООД, гр. Сливен, производствена база гр. Сливен
 4. Д О К Л А Д от извършена съвместна проверка на Винарска изба с. Ботево, общ. Тунджа, собственост на „Шато Ботево” ООД, гр. Сливен
 5. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка на “Биоланд България” ЕООД, гр. Пловдив, обект в с. Зимница, общ. Мъглиж
 6. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Птицекомплекс» с. Окоп, общ. Тунджа на «АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ» ООД
 7. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „МЕГА НАЙС“ ЕООД  гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”
 8. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Петтас България” АД, гр. Ямбол
 9. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Валента 99” ЕООД–склад за строителни материали, гр. Стара Загора
 10. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Месокомбинат Бай Течо” ООД, гр. Ямбол, производствена база гр. Ямбол
 11. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на „ПРИМОТЕК” ООД, гр. Стара Загора
 12. Д О К Л А Д от комплексна проверка на “Литера принт” АД, гр. Стара Загора
 13. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка в обект  "Магазин за хранителни и нехранителни  стоки „Аскент“ в гр.Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 36 с оператор „Аскент шоп“ ЕООД гр.Стара Загора
 14. Д О К Л А Д от извършена съвместна проверка в обект: Склад-Магазин за хранителни стоки „Тошо и Тани“ в гр. Ямбол, с оператор „Тошо и Тани“ ЕООД гр.Ямбол
 15. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Си Ди Ем” ООД, гр. Гурково, производствена база гр. Гурково
 16. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Феерия – 98” ЕООД, с. Зимница, общ. Стралджа
 17. Д О К Л А Д относно извършена съвместна проверка на „ЗПТ” АД гр. Стралджа
 18. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Тонимаркет” ООД, гр. Стара Загора, магазин за хранителни стоки
 19. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Синхо Шууз” ЕООД, гр. Ямбол, производствена база гр. Ямбол
 20. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Шууз Груп” ООД, гр. Ямбол, производствена база гр. Ямбол
 21. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ДМН Комерс” ООД, гр. Сливен, производствена база гр. Сливен
 22. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка на “Перфектюп пакеджинг БГ” ООД, гр. Стара Загора
 23. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка на “ЗММ - ПОБЕДА” АД, гр. Сливен
 24. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: «Кастамону България» АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня
 25. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Лемекон» АД, гр. Елхово, общ. Елхово
 26. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Промет сейф” ООД, гр. Казанлък
 27. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „ФАВОРИТ-3003“ ЕООД  гр.Елхово, ул.”Индустриална”
 28. Д О К Л А Д относно извършена съвместна проверка на „ДЕКОТЕКС” АД