АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

03.07.2019 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор на ежегодно провеждана кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с истойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и здравословните проблеми.
В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популязиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване. Кампанията насърчава умното предвижване и използването на утойчива мобилност.
Тазгодишната кампания се провежда на тема „безопасно ходене и колоездене” под мотото „Върви с нас”, като основна цел е да бъде отправено послание за по - добър живот в градската среда чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша и колоездене.
1. Платформата за регистрация за участие на общините в Европейската седмица на мобилността за 2019 г. е отворена, като регистрацията може да бъде направена само чрез официалната интернет страница на кампанията на адрес http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg.
2. Веднъж направена, регистрацията подлежи на одобрение от МОСВ.
3. Обръщаме внимание, че всяка община трябва да използва един и същ профил за регистрацията си в платформата на ЕСМ всяка година. Принципът е една община-един профил. В случай на забравено потребителско име и парола, сайтът позволява информацията да бъде възстановена от полето „Възстановяване на информацията за достъп“ http://registration.mobilityweek.eu/recover_password. php?lang=bg.
4. Напомняме също, че информацията за активностите, които ще бъдат проведени от съответните общини, трябва да бъде въведена преди началото на кампанията на 16 септември 2019 г. и може да бъде записана на български език.
5. Всяка община може да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия - организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.
6. Градовете, отговорили и на трите критерия, могат да кандидатстват онлайн за Наградата на ЕСМ. Информация за начина на кандидатстване за Наградата предстои да бъде публикувана на интернет страницата на кампанията http://www.mobilityweek.eu/. Крайният срок за подаване на заявленията се очаква да бъде до края на октомври 2019 г.
7. Хартата на кампанията за 2019 г. е документът, с подписването на който, кметът на съответната община удостоверява, че градът е отговорил на 3-те критерия, и подава заявка за участие в състезанието за голямата награда - град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчив градски транспорт. Същият следва да бъде качен при онлайн кандидатстването за Наградата на ЕСМ.
8. Наградата на ЕСМ се дава в две категории: за големи общини (с повече от 50 000 жители и за малки общини (с под 50 000 жители).
9. Финалистите за Наградата ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури. Победителите в двете категории печелят 3 минутно рекламно двуезично видео - на английски и на националния им език, с което се популяризират .техните постижения, свързани с устойчивата градска мобилност. В допълнение финалистите ще бъдат насърчени чрез популяризирането на техните инициативи и мерки през медийните канали на кампанията.
10. Помощни материали за организирането на мероприятията на общините участници в кампанията, са публикувани на интернет страницата на ЕСМ на адрес http://www.rnobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/. Приложено с настоящето писмо Ви предоставяме електронен вариант на преведения Наръчник на добрите практики 2017-2018 г., с ценни примери за мероприятия и дейности на градове от Европа и света, които са кандидатствали за наградата на ЕСМ.
11. В допълнение информираме, че с Наградата за Планове за устойчива градска мобилност (отделна награда в контекста на ЕСМ), Европейската комисия цели да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област за съответната година. 8-та Награда за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP) се фокусира върху безопасно ходене и колоездене, което е пряко свързано с тазгодишната тема на ЕСМ. Поканата за кандидатстване е отворена до 31 октомври 2019. Повече информация на http:// www.mobilityweek.eu/sump-award/.
Актуална информация за условията на участие в кампанията на „Европейска седмица на мобилността” е предоставена на интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора, както и на        е – mail на вашата общината.