НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Профил на купувача виж всички »

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и подготовка на необходимата документация за одобряването му в БД „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив

08.10.2019 г.
Необходими Документи
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 198 Kb (PDF) свали
Документация за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП 970 Kb (PDF) свали
Приложение 1 89 Kb (pdf) свали
Приложение 2 75 Kb (pdf) свали
Приложение 3 93 Kb (pdf) свали
Приложение 4 96 Kb (pdf) свали
Приложение 5 371 Kb (pdf) свали
Приложение 6 289 Kb (pdf) свали
Приложение 7 247 Kb (pdf) свали
Приложение 8 96 Kb (pdf) свали
Приложение 9 71 Kb (pdf) свали
Приложение 10 71 Kb (pdf) свали
Договор Балабана Дейност 2 172 Kb (doc) свали
Договор Долна Топчия Дейност 2 174 Kb (doc) свали
Протокол от работата на комисия 22.10.2019 378 Kb (PDF) свали
Протокол №2 от работата на комисия 01.11.2019 г. 267 Kb (PDF) свали
Решение №ОПОС-245/06.11.2019 г. 136 Kb (PDF) свали
Съобщение 06.11.2019 г. 56 Kb (PDF) свали