Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-11 от 04.01.2022 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-607-00 от 31.01.2022 г. на „АГРО ТРАНС 88" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-608-00 от 31.01.2022 г. на „ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-609-00 от 01.02.2022 г. на „ИНТЕР МЕТАЛС ИНДЪСТРИ " ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-601-01 от 03.02.2022 г. на ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-02 от 04.02.2022 г. на „ЕКОЕРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-06 от 07.02.2022 г. на „ЕВРОТРАНС" 2007
РЕШЕНИЕ № 13-РД-610-00 от 07.02.2022 г. на „ПРЕРАБОТКА ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-611-00 от 07.02.2022 г. на „ПАПКО ИНДЪСТРИЙС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-612-00 от 07.02.2022 г. на „ФОРМАТТ БИЛДИНГ ПРОДЪКТС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-557-01 от 25.02.2022 г. на „ХЪНТЪР 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-17 от 25.02.2022 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-02 от 25.02.2022 г. на „ВАМ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-613-00 от 25.02.2022 г. на „ЕКОСЪН" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-03 от 25.02.2022 г. на ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940
РЕШЕНИЕ № 13-РД-379-02 от 01.03.2022 г. на „РОБЕРТЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-569-02 от 01.03.2022 г. на ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-149-03 от 09.03.2022 г. на ЕТ „KРАСИМИР КОЛЕВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-04 от 09.03.2022 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-18 от 18.03.2022 г. на „МИЛЧЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-614-00 от 21.03.2022 г. на „МАЗНО БГ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-582-01 от 04.04.2022 г. на „АЙ МЕД ГРУП" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-615-00 от 04.04.2022 г. на „ТРЪК АУТО РЕНД" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-616-00 от 04.04.2022 г. на „ХЕЛИАС" ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-181-01 от 06.04.2022 г. на „ИДА ТРАНС" ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-348-01 от 06.04.2022 г. на „ЕЛМИ" ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-617-01 от 11.04.2022 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА-1" ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-02 от 12.04.2022 г. на „БИОЦВЕТ” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-06 от 13.04.2022 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП" ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-618-00 от 21.04.2022 г. на „КАПРОНИ" АД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-619-00 от 27.04.2022 г. на „ХРИНИС-2009" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-620-00 от 03.05.2022 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-03 от 11.05.2022 г. на „ВАМ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-621-00 от 13.05.2022 г. на „МИЛЕ ГРУП" ЕООД