Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-02  от 12.01.2021 г. на „ЕКОФАРМ-2005” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-438-02  от 15.01.2021 г. на „СТАРА ЗАГОРА - КАНАЛИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-536-00  от 15.01.2021 г. на ET „ СТАНЧО СТАНЧЕВ – СТИДАР ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-327-02  от 18.01.2021 г. на „АВТОЧАСТИ - ФРАНЦ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-03  от 03.02.2021 г. на „ГРАДУС – 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-422-01  от 03.02.2021 г. на „Владини Трейдинг – клон Чирпан” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-537-00  от 03.02.2021 г. на „КРИС И ПЕТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-04  от 04.02.2021 г. на „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-538-00  от 08.02.2021 г. на „БГ ТРАНС – 08” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-539-00  от 09.02.2021 г. на „БУЛ ЕКО 2008” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-378-01  от 12.02.2021 г. на „ДЕРОНИ СТАРА ЗАГОРA” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-04  от 16.02.2021 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-542-00  от 16.02.2021 г. на „БУЛ 17” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-243-01  от 18.02.2021 г. на „АНДЖИ” ЕООД