Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-09  от 14.01.2020 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-04  от 15.01.2020 г. на „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-03  от 17.01.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-07  от 23.01.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-352-01  от 27.01.2020 г. на ”МИРОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-488-00  от 27.01.2020 г. на СД „СИЛИКА – АНГЕЛОВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-490-00  от 04.02.2020 г. на „ДАРИК - ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-416-01  от 05.02.2020 г. на „СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-547-01  от 06.02.2020 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-375-01- ПР/ 10.02.2020 г. за поправка на фактическа грешка 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-01- ПР/ 10.02.2020 г. за поправка на фактическа грешка
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-04  от 21.02.2020 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-491-00  от 21.02.2020 г. на „ТАНИКО ТРАНС 2015” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-492-00  от 24.02.2020 г. на „РИЛАРОК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-04  от 27.02.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-15  от 04.03.2020 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-455-01  от 04.03.2020 г. на „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-456-01  от 06.03.2020 г. на „ВАНИНА ТРЕЙДИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-02  от 09.03.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-493-00  от 12.03.2020 г. на „МАГНУМ 03” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-03  от 18.03.2020 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-08  от 18.03.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-494-00  от 26.03.2020 г. на „ДЕРМИ ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-495-00  от 31.03.2020 г. на „ПЧОЛКИН - 2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-03  от 31.03.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-03  от 03.04.2020 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-215-01  от 08.04.2020 г. на „АРСЕНАЛ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-496-00 от 14.04.2020 г. на „БУЛ ГЕЙТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-498-00 от 27.04.2020 г. на ОБЩИНА ТУНДЖА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-499-00 от 30.04.2020 г. на „ЕЛИТ 1212” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-00 от 07.05.2020 г. на „БОЗАВ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-04 от 13.05.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-478-01 от 27.05.2020 г. на „ПИВ ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-501-00 от 28.05.2020 г. на „АНХРИМА” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-502-00 от 04.06.2020 г. на „М – КАР 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-10 от 08.06.2020 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-03 от 08.06.2020 г. на „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-503-00 от 08.06.2020 г. на "ПАВЛИК 2016" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-504-00 от 09.06.2020 г. на ET "ВЕСКО-ВЕСЕЛИН ИВАНОВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-505-00 от 09.06.2020 г. на „МЕБЕЛИ ИВВЕКС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-02 от 16.06.2020 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-09 от 19.06.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-04 от 19.06.2020 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-215-02 от 19.06.2020 г. на „АРСЕНАЛ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-00 от 19.06.2020 г. на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-507-00 от 19.06.2020 г. на „ГРАНД КОМЕРСИАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-04 от 02.07.2020 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-508-00 от 07.07.2020 г. на ЕТ „ДИМИТЪР СТАНЧЕВ – 42 – ДАНАИЛ СТАНЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-00 от 08.07.2020 г. на „ВАМ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-510-00 от 08.07.2020 г. на „ПЛАМА КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-04 от 10.07.2020 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-249-02 от 20.07.2020 г. на „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-492-01 от 20.07.2020 г. на „РИЛАРОК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-08 от 27.07.2020 г. на „СНЕЖАНКА 2003” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-511-00 от 27.07.2020 г. на „ТРАНСТЕКС 3” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-501-01 от 28.07.2020 г. на „АНХРИМА” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-512-00 от 29.07.2020 г. на „ИНСАЙТ – 5” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-513-00 от 04.08.2020 г. на „КТАВА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-05  от 05.08.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-514-00 от 10.08.2020 г. на „ТОПТРАНС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-515-00 от 10.08.2020 г. на ЕТ „МИТКО ТЕНЕВ" 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-516-00 от 10.08.2020 г. на „ЕВРОПА - ЖМД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-517-00 от 12.08.2020 г. на „МЕРИ СПЕД ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-03 от 20.08.2020 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-518-00 от 25.08.2020 г. на „ГРЕТИ 95” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-02 от 25.08.2020 г. на „САР-СПЕД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-519-00 от 26.08.2020 г. на ЕТ „ДИМИТЪР МИТЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-10 от 31.08.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-520-00 от 31.08.2020 г. на „ДАНИ 2000” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-521-00 от 31.08.2020 г. на СД „ДОБИ – ПЕТРОВ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-02 от 08.09.2020 г. на „ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-522-00 от 09.09.2020 г. на „С.Т.Ж. - 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-02 от 17.09.2020 г. на „КОНЕКС – ТИВА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-524-00 от 02.10.2020 г. на „ДАНИ ДЕЛ 2020” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-01 от 08.10.2020 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-525-00 от 12.10.2020 г. на „ИНДРА ММ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-05 от 15.10.2020 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-526-05 от 15.10.2020 г. на „ЕКО – РАДО 2016” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-05 от 15.10.2020 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-04 от 16.10.2020 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-186-04 от 02.11.2020 г. на „БЪГИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-527-00 от 02.11.2020 г. на „РОССТРОЙ 2013” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-528-00 от 03.11.2020 г. на „РЕТРАНС 2010” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-11 от 04.11.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-529-00 от 04.11.2020 г. на „СУПЕР – ТРАНС - 99” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-530-00 от 05.11.2020 г. на „КММ ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-05 от 09.11.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-04 от 16.11.2020 г. на „ХИДРОМАТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-454-01 от 18.11.2020 г. на „ТТ Ауто” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-531-00 от 25.11.2020 г. на „ПАЧО 83” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-532-00 от 02.12.2020 г. на „Хим Комерс 2009” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-533-00 от 03.12.2020 г. на „МИНЧЕВИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-01 от 03.12.2020 г. на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-534-00 от 10.12.2020 г. на „ЕКО КАНАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-529-01 от 22.12.2020 г. на „СУПЕР – ТРАНС - 99” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-05 от 30.12.2020 г. на „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ “ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-03 от 30.12.2020 г. на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-535-00 от 31.12.2020 г. на „ГЕРИ ТРАНС - 80” ЕООД