Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-432-00  от 02.01.2018 г . на  „Аполон-В” ООД              
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-00  от 02.01.2018 г . на  „ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-05  от 12.01.2018 г . на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-00  от 17.01.2018 г . на  „ВАЛ-КОМ”ЕООД                    
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-01  от 19.01.2018 г . на   „БРИГАДА”  ЕООД                       
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-00  от 25.01.2018 г . на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-436-00  от 19.01.2018 г . на  „БУЛИНВЕСТ – КОМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-04  от 30.01.2018 г . на  „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-02  от 01.02.2018 г . на  „ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-02  от 06.02.2018 г . на  „ЕКИПМАР” ООД“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-01  от 06.02.2018 г . на  „ВАЛ-КОМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-02  от 12.02.2018 г . на  “ВИДКОМ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-329-01  от 08.02.2018 г . на  “БГ ПЛАСТ-2001” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-437-00  от 26.02.2018 г . на  „EКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-02   от 01.03.2018 г . на    „БРАТЯ ПАНЧЕВИ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-02   от 08.03.2018 г . на    „ЕКОР“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-438-00   от 12.03.2018 г . на    „СТАРА ЗАГОРА-КАНАЛИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-380-01   от 14.03.2018 г . на    „КЕН” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-440-00   от 13.03.2018 г . на    „БИОТИМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-441-00   от 15.03.2018 г . на    „ПАВЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-02   от 19.03.2018 г . на    „БРИГАДА”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-01   от 22.03.2018 г . на    „ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-02   от 30.03.2018 г . на    „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-01   от 02.04.2018 г . на    „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-12   от 19.04.2018 г . на    „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-01   от 23.04.2018 г . на    „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-439-00  от 27.04.2018 г.    на    „БИОТИМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-02   от 08.05.2018 г . на    „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-272-02   от 10.05.2018 г . на    „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-06   от 15.05.2018 г . на    „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-443-00   от 14.05.2018 г . на    „МАРИЦА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛС“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-00   от 04.06.2018 г . на    „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-442-00   от 06.06.2018 г . на    ЕТ „ГРАНД КОМЕРСИАЛ-ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-00   от 18.06.2018 г . на    „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-446-00   от 22.06.2018 г . на    „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-448-00   от 25.06.2018 г . на    „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-02   от 25.06.2018 г . на    „ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-03   от 26.06.2018 г . на    „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-03   от 09.07.2018 г. на     „ЕКИПМАР” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-211-02   от 08.08.2018 г. на   “ ДС КОМЕРС” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-01  от 27.08.2018 г. на    „БИОЦВЕТ” ЕООД                      
РЕШЕНИЕ № 13-РД-188-02  от 10.08.2018 г. на    “БЛИЦ” ЕООД                          
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-03  от 31.08.2018 г. на    „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-01  от 08.08.2018 г. на    „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД   
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-01  от 10.09.2018 г. на    „КОНЕКС – ТИВА” АД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-450-00  от 21.09.2018 г. на    „КОНТЕСА-70” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-02  от 19.10.2018 г. на    „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-01  от 30.10.2018 г. на    „Ей И Ес Марица Изток I” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-04  от 23.10.2018 г. на    „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-451-00  от 03.10.2018 г. на    „ВЕДА ИНВЕСТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-453-00  от 30.10.2018 г. на    „Бул Крис Ник-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-452-00  от 23.10.2018 г. на    „САРАЙ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-01  от 29.10.2018 г. на    „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-455-00  от 12.11.2018 г. на    „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-01  от 01.11.2018 г. на    „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-458-00  от 15.11.2018 г. на    „ATOМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-457-00  от 21.11.2018 г. на    ЕТ „ИВАН ИВАНОВ- ИИИ - 98“ 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-456-00  от 12.11.2018 г. на    „ВАНИНА ТРЕЙДИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-459-00  от 30.11.2018 г. на    „Супер- Транс-99“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-460-00  от 13.12.2018 г. на    „АНБОР 76” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-00  от 13.12.2018 г. на    „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-463-00  от 17.12.2018 г. на    „Миг Чирпан“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-462-00  от 17.12.2018 г. на    ”ТРАШ ЕКО ПАК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-349-01  от 17.12.2018 г. на    ЕТ ”Тони – Андон  Желязков”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-03  от 11.12.2018 г. на    „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-304-01  от 18.12.2018 г. на  „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД