Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-153-02 от 30.01.2017 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-01 от 10.02.2017 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-381-00 от 17.02.2017 г. на „ОГО 2“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-306-02 от 20.02.2017 г. на ''БКС'' ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-382-00 от 20.02.2017 г. на „ХАЛАЧЕВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-383-00 от 24.02.2017 г. на „ЕЛ ЕС ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-384-00 от 24.02.2017 г. на ОБЩИНА ОПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-385-00 от 27.02.2017 г. на „РАДЕКС-РР” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-01 от 28.02.2017 г. на ”КОНЕКС-ТИВА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-387-00 от 28.02.2017 г. на „СРЕДНА ГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-388-00 от 02.03.2017 г. на „НИК МАР ЛЕС” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-389-00 от 02.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-01 от 02.03.2017 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-392-00 от 09.03.2017 г. на „ПИ ЕС АЙ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-390-00 от 08.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-391-00 от 08.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ ЕКОЛОДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-310-01 от 17.03.2017 г. на ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-01 от 08.03.2017 г. на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-04 от 15.03.2017 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-04 от 23.03.2017 г. на  „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД -321-01от 23.03.2017 г. на  ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-393-00 от 29.03.2017 г. на „ТИХ” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-396-00 от 29.03.2017 г. на „ДЪГА ПЛЮС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-395-00 от 29.03.2017 г. на „MAK – Николай Желев” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-394-00 от 29.03.2017 г. на  „МЕТАЛИК” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-397-00 от 07.04.2017 г. на  „РАЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-399-00 от 18.04.2017 г. на  „РАДУЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-02 от 13.04.2017 г. на  „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13–РД–211-01от 20.04.2017 г. на  „ДС КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-400-00 от 03.05.2017 г. на  „СИЛТЕКС” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-401-00 от 10.05.2017 г. на ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-394-01 от 12.05.2017 г. на „МЕТАЛИК” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-402-00 от 19.05.2017 г. на „Слънце Стара Загора Табак” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-403-00 от 19.05.2017 г. на „ ЕТ „НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-404-00 от 22.05.2017 г. на  ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-00 от 22.05.2017 г. на  ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-406-00 от 23.05.2017 г. на  „ЕН ДИ СИ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-407-00 от 23.05.2017 г. на ЕТ „КОНТРАКТ - НИКОЛАЙ ГАДЖЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-408-00 от 05.06.2017 г. на „МАРФИЛ-67” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-05 от 12.06.2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-409-00 от 19.06.2017 г. на „ТИТАН КОМЕРС 777” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-410-00 от 19.06.2017 г. на “РЕКОТУБ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-00 от 21.06.2017 г. на „БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-412-00 от 23.06.2017 г. на ”ДАМИАНА 2001” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-413-00 от 23.06.2017 г. на “АНИМЕКСС” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-350-01 от 13.07.2017 г. наСТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-00 от 20.07.2017 г. на „ЕКОФАРМ-2005” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-156-01 от 21.07.2017 г. на “БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-153-03 от 31.07.2017 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-414-00 от 06.07.2017 г. на „ЛИДЛ България ЕООД енд КО.” КД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-195-01 от 07.08.2017 г. на “ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-СЛИВЕН” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-01 от 22.08.2017 г. на „Братя Панчеви” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-417-00 от 28.08.2017 г. на „Нешстрой” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-416-00 от 10.08.2017 г. на „ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-422-00 от 08.09.2017 г. на ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ – клон Чирпан” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-06 от 08.09.2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-420-00 от 07.09.2017 г. на „В.А.Г.Р. - Трейд” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-423-00 от 11.09.2017 г. на „Никол-М Транс” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-03 от 20.09.2017 г. на “Катранджиев 73”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-149-02 от 18.10.2017 г. на ET “КРАСИМИР КОЛЕВ”  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-03 от 31.10.2017 г. на “ПЛАСТФОРМ”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-03 от 19.10.2017 г. на “ЗЛАТНАТА РЪКА”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-01 от 22.08.2017 г. на “Братя Панчеви”  ООД-ГР. ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-426-00 от 23.10.2017 г. на “ПЛАСТФОРМ”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-424-00 от 02.10.2017 г. на “ОБЩИНА КАЗАНЛЪК” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-00 от 12.10.2017 г. на “ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-427-00 от 24.10.2017 г. на “Ес Ер Технолоджис (Те)”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-01 от 24.10.2017 г. на “ЕКОР”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-11  от 16.11.2017 г. на  „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-02  от 06.11..2017 г. на „ ГРАДУС-1” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-428-00  от 10.11.2017 г. на „ КИВ – КОМЕРС - К ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-429-00  от 17.11.2017 г. на „ЕКОПОЙНТ-Е” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-00  от 27.11.2017 г. на ЕТ „Илия Илиев” СВЕДИ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-338-02  от 28.11.2017 г. на „ПЕЛИКАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-431-00  от 19.12.2017 г. на АГРИАФЕР ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-161-01  от 01.12.2017 г. на „АНГЕЛОВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-07  от 07.12..2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003” ЕООД