Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-332-00 от 04.01.2016 г. на ЕТ „СПИРО ГЕОРГИЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-333-00 от 13.01.2016 г. на „МЕТАЛИМПЕКС-2003” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-334-00 от 13.01.2016 г. на „ММ-ПАК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-335-00 от 15.01.2016 г. на „ЕМ ДЖИ ЕС-АД ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП”АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-00 от 22.01.2016 г. на „БИОЦВЕТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-337-00 от 22.01.2016 г. на „ВЛАДИМПЕКС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-280-01 от 20.01.2016 г. на „Инфраструктурни системи” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-03 от 15.02.2016 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-338-00 от 08.02.2016 г. на „ПЕЛИКАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-339-00 от 12.02.2016 г. на „ИЗКОП-2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-340-00 от 29.02.2016 г. на от „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-339-01 от 21.03.2016 г. на „ИЗКОП-2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-341-00 от 02.03.2016 г. на „ВИКТОРИЯ 1103” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-327-01 от 18.03.2016 г. на „АВТОЧАСТИ-ФРАНЦ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-338-01 от 31.03.2016 г. на „ПЕЛИКАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-342-00 от 23.03.2016 г. На „СОКОЛ 69” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-343-00 от 28.03.2016 г. на „ЛЮНИ ТРАНС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-344-00 от 31.03.2016 г. на „ВИКТОРИ- ВЛАД 74” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-09 от 16.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-02 от 28.03.2016 г. на „ПЛАСТФОРМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-09 от 16.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-345-00 от 11.04.2016 г. на „ЖИЛМЕН ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-346-00 от 12.04.2016 г. на ЕТ „НЕДЯЛКО СТОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-02 от 12.04.2016 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-01 от 27.04.2016 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-340-01 от 29.03.2016 г. на  „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-259-03 от 16.05.2016 г. на  „ВИБЕСТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-350-00 от 12.05.2016 г. на „СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-352-00 от 14.05.2016 г. на „МИРОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-355-00 от 25.05.2016 г. на „ЕВРОМЕБЕЛ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-356-00 от 27.05.2016 г. на „КИБО 2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-347-00 от 25.05.2016 г. на „СОНИТЕХ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ№ 13-РД-354-00 от 25.05.2016 г.  на „Н.К. ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-358-00 от 30.05.2016 г. на „ЗМЕЕВИ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-00 от 30.05.2016 г. на „САР-СПЕД” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-349-00 от 12.05.2016 г. на ЕТ „ТОНИ - АНДОН ЖЕЛЯЗКОВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-00 от 14.05.2016 г. на „ГРАДУС-1” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-353-00 от 16.05.2016 г. на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-01 от 23.06.2016  г. на „ГРАДУС-1” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-361-00 от 27.06.2016 г. на „УТС-УМВЕЛТ ТРЕНД СЕРВИС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-359-00 от 03.06.2016 г. на „ПЛАТЕНИК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-360-00 от 16.06.2016 г. на „КЕНЕЛИН-1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-347-01 от 11.07.2016 г. на „СОНИТЕХ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-362-00 от 14.07.2016 г. на „НЕНОВСКИ-2015” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-225-03 от 01.07.2016 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-364-00 от 19.07.2016 г. на „ПАН 2012” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-363-00 от 19.07.2016 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-02 от 22.07.2016 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-225-04 от 12.07.2016 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-365-00 от 10.08.2016 г. на „МИТЕВ СТРОЙ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-366-00 от 15.08.2016 г. на ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО „МЪГЛИЖ -2004” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-02 от 13.09.2016 г. на  „КАТРАНДЖИЕВ 73'' ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-02 от 13.09.2016 г. на „ЗЛАТНАТА РЪКА“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-367-00 от 04.10.2016 г. на „БУЛТРАНС-10” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-368-00 от 04.10.2016 г. на „БУЛТРАНС-10” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-370-00 от 31.10.2016 г. на „ТОМИ РЕСУРС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-03 от 07.11.2016 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-164-02 от 10.11.2016 г. на „ТОМИ РЕСУРС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-183-03 от 11.11.2016 г. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-04 от 14.11.2016 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-371-00 от 16.11.2016 г. на „РСМ-КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-372-00 от 16.11.2016 г. на „РЕНИ-ХРИС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-373-00 от 17.11.2016 г. на „ПЕНИТАЛЕС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-03 от 05.12.2016 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-375-00 от 05.12.2016 г. на „ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-00 от 12.12.2016 г. на „ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-379-00 от 21.12.2016 г. на „РОБЕРТЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД