Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-462-01 от 18.01.2022 г. на „НАНСИ-88 НМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-577-00 от 18.01.2022 г. на „ВОДОЛЕЙ 2012” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-582-00 от 01.04.2022 г. на „БИ ЕЙЧ ДИ МЕТАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-05 от 06.04.2022 г. на „БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-514-01 от 06.04.2022 г. на „КУШЛЕВ ГРУП 84” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-584-00 от 06.04.2022 г. на „РОЙДЕВ АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-559-01 от 07.04.2022 г. на „ХИГИЯ КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-02 от 21.04.2022 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД