Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-555-00 от 11.01.2021 г. на „СУПЕР- ТРАНС- 99“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-556-00 от 14.01.2021 г. на „АУТОМОРГА ФРАНЦ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-05 от 05.02.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-557-00 от 09.02.2021 г. на „ЧОКО 87” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-508-01 от 09.02.2021 г. на „ДК СОФТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-558-00 от 17.02.2021 г. на „СТОНИК АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-525-02 от 04.03.2021 г. на „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-06  от 31.03.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-03  от 29.04.2021 г. на „ЕКОР” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-559-00  от 09.06.2021 г. на „ХИГИЯ КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-560-00  от 10.06.2021 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-00000567-00 от 15.07.2021 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО