Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-555-00 от 11.01.2021 г. на „СУПЕР- ТРАНС- 99“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-556-00 от 14.01.2021 г. на „АУТОМОРГА ФРАНЦ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-05 от 05.02.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-557-00 от 09.02.2021 г. на „ЧОКО 87” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-508-01 от 09.02.2021 г. на „ДК СОФТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-558-00 от 17.02.2021 г. на „СТОНИК АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-525-02 от 04.03.2021 г. на „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-06  от 31.03.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-03  от 29.04.2021 г. на „ЕКОР” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-559-00  от 09.06.2021 г. на „ХИГИЯ КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-560-00  от 10.06.2021 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-03  от 22.06.2021 г. на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-509-01  от 01.07.2021 г. на „КОНТИНВЕСТ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-567-00  от 15.07.2021 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-08  от 03.08.2021 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-490-03  от 04.08.2021 г. на „ТРАНСИНСС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-572-00  от 17.08.2021 г. на „ТЕ-КА ЕКОЛОДЖИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-07 от 25.08.2021 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-573-00 от 20.09.2021 г. на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-467-02 от 12.10.2021 г. на ЕТ „МИНКА АСЕНОВА – АСЕН АСЕНОВ“
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-435-05 от 14.12.2021 г. на „ДЖИ ЕС “ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-575-00 от 23.12.2021 г. на „АЙ МЕД ГРУП" ООД