Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-550-00  от 17.02.2020 г. на „АВТОЧАСТИ МЕРЦЕДЕС- БЕНЦ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-01  от 10.03.2020 г. на “ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-425-02  от 05.05.2020 г. на ”КОНДОР – НИКОЛАЙ ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-551-00  от 08.06.2020 г. на ”ПИВ ПЛАСТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-511-01  от 10.07.2020 г. на "КА - МЕТАЛ 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-07  от 14.07.2020 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-552-00  от 26.08.2020 г. на „ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД