Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-445-03  от 03.01.2019 г. на „АЛФА СТИЙЛ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-544-00  от 09.01.2019 г. на „МИКИ И ВИКИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-532-01  от 05.02.2019 г. на „ДРАГОЛОВ АУТО ”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-496-01  от 06.02.2019 г. на „ВРН 69”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-472-02  от 12.02.2019 г. на ЕТ „НЕДЯЛКО СТОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-02  от 18.02.2019 г. на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-545-00  от 25.02.2019 г. на „КИ КЪМПАНИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-522-01  от 25.02.2019 г. на „ИЛИЕВ АУТО 84” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-06  от 25.02.2019 г. на „ПЕТГРУП-ГЪЛЪБОВО”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-474-03  от 28.03.2019 г. на „БЪГИ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-04  от 10.04.2019 г. на „БУЛ КРИС НИК – 09“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-404-03  от 24.04.2019 г. на „МЕТАЛ - ХАРТ”   ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-06  от 21.05.2019 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-06  от 25.06.2019 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-418-04  от 16.07.2019 г. на „ЕН ДИ СИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-00  от 16.07.2019 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-547-00  от 12.08.2019 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-549-00  от 04.11.2019 г. на „РУСКОВ АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-548-00  от 04.11.2019 г. на „М - КАР 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-451-04  от 18.11.2019 г. на „ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД