Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-534-00  от 10.01.2018 г. на “ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-535-00  от 11.01.2018 г. на „МОНАМУР 6” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-04  от 15.01.2018 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО”  ЕООД                                      
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-536-00  от 17.01.2018 г. на “ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД                                           
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-537-00  от 15.02.2018 г. на „АВТО-БАЗА ЧЕРГАНОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-02  от 08.03.2018 г. на “ ЕКОР“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-538-00  от 08.03.2018 г. на “ ИИ-ИВАН ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-447-03  от 23.03.2018 г. на “ ФЕРОЛЕКС  РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-539-00  от 16.04.2018 г. на “ МИТ И КО“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-05  от 19.04.2018 г. на “ ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-05  от 21.05.2018 г. на “ МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-413-02  от 29.05.2018 г. на ЕТ „БОРУЙ ГОЧО ДИМИТРОВ“
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-435-04  от 13.06.2018 г. на „ДЖИ ЕС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-541-00  от 25.06.2018 г. на „СПРИНТ 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-446-01  от 25.07.2018 г. на „КАЛЕ“ ЕООД                            
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-542-00  от 07.08.2018 г. на „ВИР-90” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-05  от 28.08.2018 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-449-00  от 29.08.2018 г. на ЕТ „ТОНИ-АНДОН  ЖЕЛЯЗКОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-03  от 19.10.2018 г. на „Бул Крис Ник-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-513-02  от 01.11.2018 г. на „ТАТ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-08  от 06.11.2018 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-538-01  от 14.12.2018 г. на „ИИ - ИВАН ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-543-00  от 17.12.2018 г. на „Екосейф” ООД