Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-450-04 от 01.03.2017 г. на „ИНСАЙТ-5“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-464-03 от 31.03.2017 г. на „МЕГА  РЕСУРС”  АД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-528-00 от 03.04.2017 г. на „ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-473-03 от 04.04.2017 г. на „ПЕТРОВ 05“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г. на „ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-493-05 от 04.04.2017 г. на „ЕКОЕРИЯ“ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-527-01 от 04.04.2017 г. на  ЕТ „ Михалев комерс – Михаил Михалев”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-475-01 от 04.04.2017 г. на „СЕЛФАТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-04 от 28.04.2017 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-500-04 от 12.05.2017 г. на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-424-06 от 22.06.2017 г. на „АЪРЪН МЕН” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-515-01 от 03.07.2017 г. на „РЕКОТУБ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-489-03 от 14.07.2017 г. на „Е. МИРОЛИО“ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-529-00 от 07.07.2017 г. на „ВЪЗХОД 2008” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-445-02 от 10.08.2017 г. на „АЛФА СТИЙЛ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-530-00 от 07.08.2017 г. на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-531-00 от 07.08.2017 г. на „ЕКОСТИЙЛ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-466-03 от 28.08.2017 г. на „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-СЛИВЕН” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-397-02 от 13.09.2017 г. на „БОЗАВ”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-01 от 23.10.2017 г. на „ЕКОР”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-06 от 09.10.2017 г. на „СОРИКО”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-533-00  от 10.11.2017 г. на „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ” ЕООД                                            
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-07  от 15.12.2017 г. на „СОРИКО”  ЕООД