Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-523-00 от 06.01.2016 г. на „ДИАМАНТ МЕТАЛ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-04 от 21.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-05 от 21.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-02 от 19.04.2016 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-04 от 26.04.2016 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-524-00 от 25.05.2016 г. на „АУТО ИТАЛ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-454-06 от 30.05.2016 г. на „МАРГАРИТА”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-418-03 от 30.05.2016 г. на „ЕН ДИ СИ ”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-486-01 от 02.06.2016 г. на „ПРО МАШИНЪРИ“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-525-00 от 09.06.2016 г. на „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-493-03 от 14.06.2016 г. на „ЕКОЕРИА“ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-03 от 15.06.2016  г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-526-00 от 01.07.2016 г. на „МИГ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-493-04 от 10.08.2016 г. на „ЕКОЕРИА“ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-527-00 от 11.08.2016 г. на ЕТ „МИХАЛЕВ КОМЕРС – МИХАИЛ МИХАЛЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-473-02 от 02.09.2016 г. на „ПЕТРОВ 05“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-01 от 07.09.2016 г. на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-02 от 07.11.2016 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-03 от 10.11.2016 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-427-02 от 19.12.2016 г. на „ГАЛЯ-2004„ ЕООД