Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-09  от 14.01.2020 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-04  от 15.01.2020 г. на „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-03  от 17.01.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-07  от 23.01.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-352-01  от 27.01.2020 г. на ”МИРОН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-488-00  от 27.01.2020 г. на СД „СИЛИКА – АНГЕЛОВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-490-00  от 04.02.2020 г. на „ДАРИК - ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-416-01  от 05.02.2020 г. на „СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-547-01  от 06.02.2020 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-375-01- ПР/ 10.02.2020 г. за поправка на фактическа грешка 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-01- ПР/ 10.02.2020 г. за поправка на фактическа грешка
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-04  от 21.02.2020 г. на „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-491-00  от 21.02.2020 г. на „ТАНИКО ТРАНС 2015” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-492-00  от 24.02.2020 г. на „РИЛАРОК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-04  от 27.02.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-15  от 04.03.2020 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-455-01  от 04.03.2020 г. на „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-456-01  от 06.03.2020 г. на „ВАНИНА ТРЕЙДИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-02  от 09.03.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-493-00  от 12.03.2020 г. на „МАГНУМ 03” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-03  от 18.03.2020 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-494-00  от 26.03.2020 г. на „ДЕРМИ ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-495-00  от 31.03.2020 г. на „ПЧОЛКИН - 2” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-03  от 31.03.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-03  от 03.04.2020 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-215-01  от 08.04.2020 г. на „АРСЕНАЛ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-496-00 от 14.04.2020 г. на „БУЛ ГЕЙТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-498-00 от 27.04.2020 г. на ОБЩИНА ТУНДЖА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-499-00 от 30.04.2020 г. на „ЕЛИТ 1212” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-00 от 07.05.2020 г. на „БОЗАВ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-04 от 13.05.2020 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-478-01 от 27.05.2020 г. на „ПИВ ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-501-00 от 28.05.2020 г. на „АНХРИМА” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-502-00 от 04.06.2020 г. на „М – КАР 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-10 от 08.06.2020 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-03 от 08.06.2020 г. на „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-503-00 от 08.06.2020 г. на "ПАВЛИК 2016" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-504-00 от 09.06.2020 г. на ET "ВЕСКО-ВЕСЕЛИН ИВАНОВ"
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-02 от 16.06.2020 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-09 от 19.06.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-04 от 19.06.2020 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-215-02 от 19.06.2020 г. на „АРСЕНАЛ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-506-00 от 19.06.2020 г. на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-507-00 от 19.06.2020 г. на „ГРАНД КОМЕРСИАЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-04 от 02.07.2020 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-508-00 от 07.07.2020 г. на ЕТ „ДИМИТЪР СТАНЧЕВ – 42 – ДАНАИЛ СТАНЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-00 от 08.07.2020 г. на „ВАМ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-510-00 от 08.07.2020 г. на „ПЛАМА КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-04 от 10.07.2020 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-249-02 от 20.07.2020 г. на „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-492-01 от 20.07.2020 г. на „РИЛАРОК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-08 от 27.07.2020 г. на „СНЕЖАНКА 2003” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-511-00 от 27.07.2020 г. на „ТРАНСТЕКС 3” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-512-00 от 29.07.2020 г. на „ИНСАЙТ – 5” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-513-00 от 04.08.2020 г. на „КТАВА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-05  от 05.08.2020 г. на „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-514-00 от 10.08.2020 г. на „ТОПТРАНС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-515-00 от 10.08.2020 г. на ЕТ „МИТКО ТЕНЕВ" 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-516-00 от 10.08.2020 г. на „ЕВРОПА - ЖМД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-517-00 от 12.08.2020 г. на „МЕРИ СПЕД ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-03 от 20.08.2020 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-518-00 от 25.08.2020 г. на „ГРЕТИ 95” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-02 от 25.08.2020 г. на „САР-СПЕД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-519-00 от 26.08.2020 г. на ЕТ „ДИМИТЪР МИТЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-10 от 31.08.2020 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-520-00 от 31.08.2020 г. на „ДАНИ 2000” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-521-00 от 31.08.2020 г. на СД „ДОБИ – ПЕТРОВ И СИЕ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-376-02 от 08.09.2020 г. на „ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-522-00 от 09.09.2020 г. на „С.Т.Ж. - 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-02 от 17.09.2020 г. на „КОНЕКС – ТИВА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-524-00 от 02.10.2020 г. на „ДАНИ ДЕЛ 2020” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-01 от 08.10.2020 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
 

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-259-06  от 02.01.2019 г. на „ВИБЕСТ” ООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-464-00  от 16.01.2019 г. на „НЕВЕГА-СТАНЕВ И СИЕ“ СД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-05  от 22.01.2019 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-465-00  от 25.01.2019 г. на ”ТИРБУЛ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-03  от 29.01.2019 г. на „КОНСУЛТ ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-440-01  от 06.02.2019 г. на „БИОТИМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-439-01  от 15.02.2019 г. на „БИОТИМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-462-01  от 22.02.2019 г. на ”ТРАШ ЕКО ПАК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-467-00  от 25.02.2019 г. на „БИСЕРИ - 74“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-01  от 11.03.2019 г. на „САР-СПЕД” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-03  от 27.03.2019 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-03  от 27.03.2019 г. на „ХИДРОМАТ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-384-01  от 27.03.2019 г. на ОБЩИНА ОПАН 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-401-01  от 27.03.2019 г. на ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-01  от 27.03.2019 г. на ЦЕНТРАЛЕН АРТЕРИЛИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-04  от 02.04.2019 г. на „ПЛАСТФОРМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-00  от 05.04.2019 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-01  от 18.04.2019 г. на  „МАКС ТРАНСПОРТ”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-06  от 22.04.2019 г. на  „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ”   ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-01  от 23.04.2019 г. на  „ЕКОФАРМ-2005”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-02  от 30.04.2019 г. на  ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-00  от 02.05.2019 г. на  „ЗЛАТУНА ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-472-00  от 08.05.2019 г. на  „РЕЯ 2002 ДН“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-06  от 15.05.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-07  от 28.05.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-03  от 03.06.2019 г. на  „ВИДКОМ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-319-01  от 06.06.2019 г. на  ”ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-07  от 17.06.2019 г. на  „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-473-00  от 18.06.2019 г. на  „ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-00  от 18.06.2019 г. на  ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-01  от 26.06.2019 г. на  „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-08  от 16.07.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-05  от 16.07.2019 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-475-00  от 31.07.2019 г. на  „ТОП КИЛЪРС“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-01  от 14.08.2019 г. на  „ОБЩИНА РАДНЕВО“ 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-476-00  от 29.08.2019 г. на  „ТОНИ АУТО 96” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-02  от 02.09.2019 г. на  „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-187-01  от 05.09.2019 г. на „ВИДОНА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-04  от 09.09.2019 г. на  „ВИДКОМ“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-477-00  от 11.09.2019 г. на  „ПЛАМСТРОЙ 2008“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-06  от 13.09.2019 г. на  „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-07  от 27.09.2019 г. на  „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-13  от 30.09.2019 г. на  „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-478-00  от 03.10.2019 г. на  „ПИВ ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-479-00  от 11.10.2019 г. на  „ЗАГОРА ЧОРАП” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-03  от 16.10.2019 г. на  „БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-00  от 17.10.2019 г. на  „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-249-01  от 17.10.2019 г. на  „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-02  от 30.10.2019 г. на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-481-00  от 04.11.2019 г. на  „ ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-482-00  от 05.11.2019 г. на  ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-02  от 13.11.2019 г. на „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-01  от 15.11.2019 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-433-01  от 04.12.2019 г. на „ПИР ИМПЕКС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-14  от 06.12.2019 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-485-00  от 06.12.2019 г. на „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-03  от 16.12.2019 г. на „ОБЩИНА ЧИРПАН”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-486-00  от 17.12.2019 г. на „ГРЕЙН ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-467-01  от 30.12.2019 г. на „БИСЕРИ - 74“ ЕООД
 

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-432-00  от 02.01.2018 г . на  „Аполон-В” ООД              
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-00  от 02.01.2018 г . на  „ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-05  от 12.01.2018 г . на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-00  от 17.01.2018 г . на  „ВАЛ-КОМ”ЕООД                    
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-01  от 19.01.2018 г . на   „БРИГАДА”  ЕООД                       
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-00  от 25.01.2018 г . на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-436-00  от 19.01.2018 г . на  „БУЛИНВЕСТ – КОМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-04  от 30.01.2018 г . на  „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-02  от 01.02.2018 г . на  „ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-02  от 06.02.2018 г . на  „ЕКИПМАР” ООД“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-01  от 06.02.2018 г . на  „ВАЛ-КОМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-02  от 12.02.2018 г . на  “ВИДКОМ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-329-01  от 08.02.2018 г . на  “БГ ПЛАСТ-2001” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-437-00  от 26.02.2018 г . на  „EКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-02   от 01.03.2018 г . на    „БРАТЯ ПАНЧЕВИ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-02   от 08.03.2018 г . на    „ЕКОР“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-438-00   от 12.03.2018 г . на    „СТАРА ЗАГОРА-КАНАЛИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-380-01   от 14.03.2018 г . на    „КЕН” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-440-00   от 13.03.2018 г . на    „БИОТИМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-441-00   от 15.03.2018 г . на    „ПАВЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-02   от 19.03.2018 г . на    „БРИГАДА”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-01   от 22.03.2018 г . на    „ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-02   от 30.03.2018 г . на    „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-01   от 02.04.2018 г . на    „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-12   от 19.04.2018 г . на    „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-287-01   от 23.04.2018 г . на    „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-439-00  от 27.04.2018 г.    на    „БИОТИМ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-02   от 08.05.2018 г . на    „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-272-02   от 10.05.2018 г . на    „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-06   от 15.05.2018 г . на    „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-443-00   от 14.05.2018 г . на    „МАРИЦА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛС“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-00   от 04.06.2018 г . на    „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-442-00   от 06.06.2018 г . на    ЕТ „ГРАНД КОМЕРСИАЛ-ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-00   от 18.06.2018 г . на    „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-446-00   от 22.06.2018 г . на    „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-448-00   от 25.06.2018 г . на    „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-02   от 25.06.2018 г . на    „ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-276-03   от 26.06.2018 г . на    „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-03   от 09.07.2018 г. на     „ЕКИПМАР” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-211-02   от 08.08.2018 г. на   “ ДС КОМЕРС” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-336-01  от 27.08.2018 г. на    „БИОЦВЕТ” ЕООД                      
РЕШЕНИЕ № 13-РД-188-02  от 10.08.2018 г. на    “БЛИЦ” ЕООД                          
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-03  от 31.08.2018 г. на    „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-01  от 08.08.2018 г. на    „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД   
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-01  от 10.09.2018 г. на    „КОНЕКС – ТИВА” АД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-450-00  от 21.09.2018 г. на    „КОНТЕСА-70” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-251-02  от 19.10.2018 г. на    „ДИЛА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-01  от 30.10.2018 г. на    „Ей И Ес Марица Изток I” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-04  от 23.10.2018 г. на    „КАТРАНДЖИЕВ 73” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-451-00  от 03.10.2018 г. на    „ВЕДА ИНВЕСТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-453-00  от 30.10.2018 г. на    „Бул Крис Ник-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-452-00  от 23.10.2018 г. на    „САРАЙ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-445-01  от 29.10.2018 г. на    „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-455-00  от 12.11.2018 г. на    „ВАНИНА ЕКСПОРТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-01  от 01.11.2018 г. на    „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-458-00  от 15.11.2018 г. на    „ATOМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-457-00  от 21.11.2018 г. на    ЕТ „ИВАН ИВАНОВ- ИИИ - 98“ 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-456-00  от 12.11.2018 г. на    „ВАНИНА ТРЕЙДИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-459-00  от 30.11.2018 г. на    „Супер- Транс-99“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-460-00  от 13.12.2018 г. на    „АНБОР 76” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-00  от 13.12.2018 г. на    „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-463-00  от 17.12.2018 г. на    „Миг Чирпан“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-462-00  от 17.12.2018 г. на    ”ТРАШ ЕКО ПАК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-349-01  от 17.12.2018 г. на    ЕТ ”Тони – Андон  Желязков”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-193-03  от 11.12.2018 г. на    „ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-304-01  от 18.12.2018 г. на  „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” АД

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-153-02 от 30.01.2017 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-01 от 10.02.2017 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-381-00 от 17.02.2017 г. на „ОГО 2“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-306-02 от 20.02.2017 г. на ''БКС'' ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-382-00 от 20.02.2017 г. на „ХАЛАЧЕВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-383-00 от 24.02.2017 г. на „ЕЛ ЕС ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-384-00 от 24.02.2017 г. на ОБЩИНА ОПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-385-00 от 27.02.2017 г. на „РАДЕКС-РР” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-386-01 от 28.02.2017 г. на ”КОНЕКС-ТИВА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-387-00 от 28.02.2017 г. на „СРЕДНА ГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-388-00 от 02.03.2017 г. на „НИК МАР ЛЕС” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-389-00 от 02.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-01 от 02.03.2017 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-392-00 от 09.03.2017 г. на „ПИ ЕС АЙ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-390-00 от 08.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-391-00 от 08.03.2017 г. на „МЕГАХАРТ ЕКОЛОДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-310-01 от 17.03.2017 г. на ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-283-01 от 08.03.2017 г. на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-04 от 15.03.2017 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-04 от 23.03.2017 г. на  „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД -321-01от 23.03.2017 г. на  ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-393-00 от 29.03.2017 г. на „ТИХ” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-396-00 от 29.03.2017 г. на „ДЪГА ПЛЮС” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-395-00 от 29.03.2017 г. на „MAK – Николай Желев” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-394-00 от 29.03.2017 г. на  „МЕТАЛИК” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-397-00 от 07.04.2017 г. на  „РАЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-399-00 от 18.04.2017 г. на  „РАДУЛОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-02 от 13.04.2017 г. на  „ЛОВАМЕД ГРУП” ООД
РЕШЕНИЕ № 13–РД–211-01от 20.04.2017 г. на  „ДС КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-400-00 от 03.05.2017 г. на  „СИЛТЕКС” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-401-00 от 10.05.2017 г. на ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-394-01 от 12.05.2017 г. на „МЕТАЛИК” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-402-00 от 19.05.2017 г. на „Слънце Стара Загора Табак” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-403-00 от 19.05.2017 г. на „ ЕТ „НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-404-00 от 22.05.2017 г. на  ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-00 от 22.05.2017 г. на  ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-406-00 от 23.05.2017 г. на  „ЕН ДИ СИ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-407-00 от 23.05.2017 г. на ЕТ „КОНТРАКТ - НИКОЛАЙ ГАДЖЕВ” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-408-00 от 05.06.2017 г. на „МАРФИЛ-67” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-05 от 12.06.2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-409-00 от 19.06.2017 г. на „ТИТАН КОМЕРС 777” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-410-00 от 19.06.2017 г. на “РЕКОТУБ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-00 от 21.06.2017 г. на „БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-412-00 от 23.06.2017 г. на ”ДАМИАНА 2001” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-413-00 от 23.06.2017 г. на “АНИМЕКСС” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-350-01 от 13.07.2017 г. наСТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-00 от 20.07.2017 г. на „ЕКОФАРМ-2005” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-156-01 от 21.07.2017 г. на “БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-153-03 от 31.07.2017 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-414-00 от 06.07.2017 г. на „ЛИДЛ България ЕООД енд КО.” КД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-195-01 от 07.08.2017 г. на “ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-СЛИВЕН” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-01 от 22.08.2017 г. на „Братя Панчеви” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-417-00 от 28.08.2017 г. на „Нешстрой” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-416-00 от 10.08.2017 г. на „ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-422-00 от 08.09.2017 г. на ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ – клон Чирпан” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-06 от 08.09.2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-420-00 от 07.09.2017 г. на „В.А.Г.Р. - Трейд” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-423-00 от 11.09.2017 г. на „Никол-М Транс” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-275-03 от 20.09.2017 г. на “Катранджиев 73”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-149-02 от 18.10.2017 г. на ET “КРАСИМИР КОЛЕВ”  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-03 от 31.10.2017 г. на “ПЛАСТФОРМ”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-305-03 от 19.10.2017 г. на “ЗЛАТНАТА РЪКА”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-01 от 22.08.2017 г. на “Братя Панчеви”  ООД-ГР. ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-426-00 от 23.10.2017 г. на “ПЛАСТФОРМ”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-424-00 от 02.10.2017 г. на “ОБЩИНА КАЗАНЛЪК” 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-00 от 12.10.2017 г. на “ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-427-00 от 24.10.2017 г. на “Ес Ер Технолоджис (Те)”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-01 от 24.10.2017 г. на “ЕКОР”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-11  от 16.11.2017 г. на  „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-02  от 06.11..2017 г. на „ ГРАДУС-1” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-428-00  от 10.11.2017 г. на „ КИВ – КОМЕРС - К ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-429-00  от 17.11.2017 г. на „ЕКОПОЙНТ-Е” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-00  от 27.11.2017 г. на ЕТ „Илия Илиев” СВЕДИ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-338-02  от 28.11.2017 г. на „ПЕЛИКАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-431-00  от 19.12.2017 г. на АГРИАФЕР ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-161-01  от 01.12.2017 г. на „АНГЕЛОВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-252-07  от 07.12..2017 г. на „СНЕЖАНКА 2003” ЕООД    

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2016 г.

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2015 г.