Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-555-00 от 11.01.2021 г. на „СУПЕР- ТРАНС- 99“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-556-00 от 14.01.2021 г. на „АУТОМОРГА ФРАНЦ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-05 от 05.02.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-557-00 от 09.02.2021 г. на „ЧОКО 87” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-508-01 от 09.02.2021 г. на „ДК СОФТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-558-00 от 17.02.2021 г. на „СТОНИК АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-525-02 от 04.03.2021 г. на „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-06  от 31.03.2021 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-03  от 29.04.2021 г. на „ЕКОР” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-559-00  от 09.06.2021 г. на „ХИГИЯ КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-560-00  от 10.06.2021 г. на „ЕВРОТРАНС 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-567-00  от 15.07.2021 г. на ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-08  от 03.08.2021 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-490-03  от 04.08.2021 г. на "ТРАНСИНСС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-572-00  от 17.08.2021 г. на "ТЕ-КА ЕКОЛОДЖИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-07 от 25.08.2021 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-573-00 от 20.09.2021 г. на "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-550-00  от 17.02.2020 г. на „АВТОЧАСТИ МЕРЦЕДЕС- БЕНЦ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-01  от 10.03.2020 г. на “ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-425-02  от 05.05.2020 г. на ”КОНДОР – НИКОЛАЙ ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-551-00  от 08.06.2020 г. на ”ПИВ ПЛАСТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-511-01  от 10.07.2020 г. на "КА - МЕТАЛ 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-07  от 14.07.2020 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-552-00  от 26.08.2020 г. на „ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-553-00  от 10.09.2020 г. на „НЕЛ 1990” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-554-00  от 10.12.2020 г. на “ПРЕСЛАВЕН 3000” ЕООД

 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-445-03  от 03.01.2019 г. на „АЛФА СТИЙЛ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-544-00  от 09.01.2019 г. на „МИКИ И ВИКИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-532-01  от 05.02.2019 г. на „ДРАГОЛОВ АУТО ”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-496-01  от 06.02.2019 г. на „ВРН 69”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-472-02  от 12.02.2019 г. на ЕТ ”НЕДЯЛКО СТОЯНОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-02  от 18.02.2019 г. на „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-545-00  от 25.02.2019 г. на „КИ КЪМПАНИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-522-01  от 25.02.2019 г. на „ИЛИЕВ АУТО 84” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-06  от 25.02.2019 г. на „ПЕТГРУП-ГЪЛЪБОВО”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-474-03  от 28.03.2019 г. на „БЪГИ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-04  от 10.04.2019 г. на „БУЛ КРИС НИК – 09“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-404-03  от 24.04.2019 г. на „МЕТАЛ - ХАРТ”   ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-06  от 21.05.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-06  от 25.06.2019 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-418-04  от 16.07.2019 г. на „Ен Ди Си” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-546-00  от 16.07.2019 г. на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-547-00  от 12.08.2019 г. на „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-549-00  от 04.11.2019 г. на „РУСКОВ АУТО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-548-00  от 04.11.2019 г. на „М - Кар 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-451-04  от 18.11.2019 г. на „ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД
 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-534-00  от 10.01.2018 г. на “ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-535-00  от 11.01.2018 г. на „МОНАМУР 6” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-04  от 15.01.2018 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО”  ЕООД                                      
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-536-00  от 17.01.2018 г. на “ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД                                           
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-537-00  от 15.02.2018 г. на „АВТО-БАЗА ЧЕРГАНОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-02  от 08.03.2018 г. на “ ЕКОР“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-538-00  от 08.03.2018 г. на “ ИИ-ИВАН ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-447-03  от 23.03.2018 г. на “ ФЕРОЛЕКС  РЕСАЙКЪЛ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-539-00  от 16.04.2018 г. на “ МИТ И КО“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-05  от 19.04.2018 г. на “ ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-05  от 21.05.2018 г. на “ МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-413-02  от 29.05.2018 г. на ЕТ „БОРУЙ ГОЧО ДИМИТРОВ“
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-435-04  от 13.06.2018 г. на „ДЖИ ЕС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-541-00  от 25.06.2018 г. на „СПРИНТ 2007” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-446-01  от 25.07.2018 г. на „КАЛЕ“ ЕООД                            
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-542-00  от 07.08.2018 г. на „ВИР-90” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-05  от 28.08.2018 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-449-00  от 29.08.2018 г. на ЕТ „ТОНИ-АНДОН  ЖЕЛЯЗКОВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-436-03  от 19.10.2018 г. на „Бул Крис Ник-09” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-513-02  от 01.11.2018 г. на „ТАТ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-08  от 06.11.2018 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-538-01  от 14.12.2018 г. на „ИИ - ИВАН ДИМОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-543-00  от 17.12.2018 г. на „Екосейф” ООД
 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-450-04 от 01.03.2017 г. на „ИНСАЙТ-5“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-464-03 от 31.03.2017 г. на „МЕГА  РЕСУРС”  АД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-528-00 от 03.04.2017 г. на „ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-473-03 от 04.04.2017 г. на “ПЕТРОВ 05“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г. на „ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-493-05 от 04.04.2017 г. на „Екоериа“ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-527-01 от 04.04.2017 г. на  ЕТ „ Михалев комерс – Михаил Михалев”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-475-01 от 04.04.2017 г. на „СЕЛФАТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-04 от 28.04.2017 г. на  „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-500-04 от 12.05.2017 г. на  „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-424-06 от 22.06.2017 г. на „Аърън мен” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-515-01 от 03.07.2017 г. на “РЕКОТУБ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-489-03 от 14.07.2017 г. на „Е. МИРОЛИО“ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-529-00 от 07.07.2017 г. на „ВЪЗХОД 2008” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-445-02 от 10.08.2017 г. на АЛФА СТИЙЛ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-530-00 от 07.08.2017 г. на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-531-00 от 07.08.2017 г. на “ЕКОСТИЙЛ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-466-03 от 28.08.2017 г. на “ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-СЛИВЕН” ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-397-02 от 13.09.2017 г. на „Бозав”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-476-01 от 23.10.2017 г. на „ЕКОР”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-06 от 09.10.2017 г. на „СОРИКО”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-533-00  от 10.11.2017 г. на „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ” ЕООД                                            
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-07  от 15.12.2017 г. на „СОРИКО”  ЕООД

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-523-00 от 06.01.2016 г. на „ДИАМАНТ МЕТАЛ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-04 от 21.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-412-05 от 21.03.2016 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-02 от 19.04.2016 г. на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-503-04 от 26.04.2016 г. на „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-524-00 от 25.05.2016 г. на  „АУТО ИТАЛ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-454-06 от 30.05.2016 г. на „МАРГАРИТА”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-418-03 от 30.05.2016 г. на „ЕН ДИ СИ ”ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-486-01 от 02.06.2016 г. на „ПРО МАШИНЪРИ“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-525-00 от 09.06.2016 г. на „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-493-03 от 14.06.2016 г. на „ЕКОЕРИА“ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-411-03 от 15.06.2016  г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-526-00 от 01.07.2016 г. на  „МИГ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-493-04 от 10.08.2016 г. на  „ЕКОЕРИА“ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-527-00 от 11.08.2016 г. на  ЕТ „ МИХАЛЕВ КОМЕРС – МИХАИЛ МИХАЛЕВ”
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-473-02 от 02.09.2016 г. на “ПЕТРОВ 05“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-517-01 от 07.09.2016 г. на  „ЕКО БИЛД ПРОДЖЕКТ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-02 от 07.11.2016 г. на  „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-405-03 от 10.11.2016 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-427-02 от 19.12.2016 г. на  „ГАЛЯ-2004„ ЕООД

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2015 г.