НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

И тази година РИОСВ – Стара Загора се включва в кампанията „Да изчистим България заедно”

13.09.2019 г.
За осма поредна година РИОСВ - Стара Загора ще се включи в инициативата на бТВ  „Да изчистим България заедно”.
На 14 септември, събота, съвместно с общинска администрация - Котел, екипът ни ще почиства в района на котелския Парк „Изворите”. Мястото е един от осемте терена определени от общината за почистване. 
За 14 и 15 септември, общините са освободени от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци, събрани по време на инициативата. Ще бъде осигурен свободен достъп до регионалните депа за всички транспортни средства, които ще се включат в кампанията.
През седмицата РИОСВ – Стара Загора предаде чували и ръкавици на участващите в инициативата общини, осигурени от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Както и в предишните кампании, така и тази година, МОСВ е партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“.