НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2015

Над 100 ученика от третите класове на Четвърто основно училище „Кирил Христов” в град Стара Загора се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) – 2015 г.
Инициатива, която стартира на 23 ноември в училището имаше за цел да обърне внимание на повторната употреба на книги и играчки. Децата, с помощта на класните си ръководители, в рамките на няколко дни, събираха в училище прочетени книжки и играчки. Днес във фоайето на училището си направиха базар и си ги размениха. Така всеки можеше да си вземе нова книжка, която да прочете.
РИОСВ – Стара Загора връчи грамоти на класните ръководители и най – изявилите се ученици за активното им участие в кампанията, както и лепенки със защитени растения или животни за всеки участник.
Част от събраните книжки и играчките ще бъдат предоставени на Дома за деца лишени от родителски грижи „Теофано Попова” в Стара Загора.