НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора и Регионалната лаборатория - Стара Загора ще участват в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 26 април 2014 г.

25.04.2014 г.
За трета поредна година всички служители на РИОСВ и РЛ в град Стара Загора ще се включат в инициативата „Да изчистим България за 1 ден” на 26 април 2014 г., събота.
Експертите от двете регионални структури на Министерството на околната среда и водите в град Стара Загора ще почистват терен в западния край на село Хрищени, Община Стара Загора.
В деня на почистването 26 април 2014 г., от 9:30 до 18:00 часа, РИОСВ-Стара Загора отваря две горещи телефонни линии 042/692 200 и 042/692 225, на които гражданите ще могат да получават компетентен отговор от експерт по управление на отпадъците на въпроси, свързани с свързани с организацията по предаване на отпадъците.
На 26 и 27 април 2014 г. общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които ще се включат в инициативата.