НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертите на РИОСВ – Стара Загора се включиха в кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно”

12.05.2015 г.
И тази година служителите на РИОСВ - Стара Загора се включиха в инициативата на Би Ти Ви - „Да изчистим България заедно”. На 10 май експерти и граждани, почистваха алеите в парка „Бедечка” и района около езерото „Загорка” в Стара Загора.
По данни на общинските администрации в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора, участвалите доброволци в инициативата са почти 5000 души. Почистени са 180 замърсени места и са събрани 358 тона отпадъци.