НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха 73 обекта от началото на годината

15.03.2016 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 93 контролни проверки на 73 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области през първите два месеца на годината. За периода са дадени 132 предписания и съставени 5 акта. 
Издадените от директора наказателни постановления са 5 на обща стойност 61 500 лв. Физическо лице от с. Сотиря, община Сливен е глобено с 500 лв. за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците. Топлоелектрическа централа в Енергиен комплекс „Марица изток” е санкционирана с 1000 лв. за превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показател желязо след извършена контролна проверка с емисионно пробонабиране. На друга топлоелектрическа централа са издадени две наказателни постановления на обща стойност 50 000 лв. за замърсяване на атмосферния въздух с неорганизирани прахови емисии от депото за неопасни производствени отпадъци и за нерегламентирана експлоатация на изпускащо устройство, което е нарушение на условие в комплексното им разрешително. Свинекомплекс в община Опан е санкциониран с 10 000 лв. също за неизпълнение на условие в комплексното им разрешително.

Преведените суми от налагани санкции, включително и през предходни периоди, са на стойност 5432,08 лв.