НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експертите на РИОСВ - Стара Загора провериха 134 обекта през юни

16.07.2015 г.
150 контролни проверки на 134 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през юни 2015 г. 111 са били планирани, а 39 – извънредни, по постъпили сигнали и по проследяване на изпълнението на издадени предписания и др. За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство експертите са издали 42 предписания и са съставили 5 акта за административни нарушения.
През юни директорът е издал 4 наказателни постановления в размер на 26 000 лв. Две от наказателните постановления, всяко по 500 лв., са наложени на физически лица за извършване на дейност без необходимото за това разрешително по Закона за управление на отпадъците. Имуществена санкция в размер на 5000 лв. е наложена на фирма в Нова Загора за установено нарушение на Закон за биологичното разнообразие. За неизпълнение на условия в комплексно разрешително, топлоелектрическата централа в Енергиен комплекс „Марица изток” е глобена с 20 000 лв.
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 1 951,00 лв.