НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив проверяват сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен

17.10.2016 г.
Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора и Басейнова дирекция - Пловдив извършват извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа между селата Самуилово и Крушаре. В проверките са включени и служители на Регионална лаборатория – Стара Загора за вземане на водни проби. След извършване на обход на посочения в сигнала участък от реката и лабораторен анализ, резултатите ще бъдат оповестени.

В началото на миналата седмица, също по сигнал за умряла риба в река Тунджа до село Крушаре, експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория извършиха оглед, при който се констатира 10 умрели риби в реката и около 20 на брега на разстояние 200-300 метра от селото до бившите пресевни. При огледа е установено, че водите на реката са с бистър цвят, без оцветяване и без миризма. Не са установени и точкови източници на замърсяване на водите на река Тунджа в този участък. От мястото е взета една водна проба за последващ лабораторен анализ, а резултатите ще бъдат предоставени на Басейнова дирекция – Пловдив. В същия ден са извършени и 2 контролни проверки с пробонабирания на потенциални промишлени замърсители от Сливен, които имат разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водоприемници.