НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експерти на РИОСВ – Стара Загора гостуваха на екопразник в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” в град Казанлък

21.04.2017 г.
Експерти на РИОСВ–Стара Загора бяха гости на организиран от Основно училище “Свети Паисий Хилендарски”, град Казанлък екопразник по повод Световния ден на Земята – 22 април.
Инициативата се проведе във физкултурния салон на училището и в него участваха повече от 100 деца от 1 до 7 клас. В организираните сторни и екологично - занимателни игри и викторини учениците демонстрираха бързина и знания за околната среда. И тук не липсваха поощрения за участниците, за които РИОСВ – Стара Загора бе подготвила грамоти и бележници с природния календар, а за всички присъстващи на екопразника звуча песента “Нашата планета земя”.
Световния ден на Земята се отбелязва от 47 години, а през 2017 г. кампанията протича под мотото „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.