НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Екоклуб „Посланици на природата” на гости на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

28.10.2019 г.
На 28.10.2019 г. група ученици от екоклуб  „Посланици на природата” и участници в европейския проект „Do Best With Waste”  по програма „Еразъм+” Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“,  сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен" 2019-1-PT01-KA229-061087_5, посетиха РИОСВ- Стара Загора. Тук младите природозащитници в ролята си на репортери зададоха въпроси, свързани с отпадъците и опазването на околната среда. Учениците показаха, че се вълнуват от темата отпадъците, които непрекъснато ни заливат и изразиха мнение, че за тяхното почистване не е достатъчен само един ден в годината. На актуалните и по детски открити въпроси, компетентно отговори Деница Динева- старши експерт в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”.
Младите еколози освен отговори по традиция получиха и подаръци от РИОСВ- Стара Загора.