НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Екип на РИОСВ – Стара Загора извърши проверка в района на селата Ценино и Кортен община Нова Загора на мястото на спукания тръбопровод

31.10.2015 г.
Експертите на РИОСВ–Стара Загора извършиха проверка и обходиха терена около мястото на възникналия тази сутрин инцидент с разлив на нефтопродукти от спукан тръбопровод в района на селата Ценино и Кортен, община Нова Загора.
На място бе установено, че операторът е предприел мерки за ограничаване на разлива, а засегнатите от изтичането на нефтопродуктите територии са с площ от около 80 кв.м. На оператора са издадени предписания за предприемане на действия по третиране на замърсените почви съгласно Закона за управление на отпадъците.
Взети са три почвени проби от Регионална лаборатория - Стара Загора. Едната от тях е фонова, а двете - са от мястото на разлива. След установяване степента на замърсяване, срещу оператора ще се предприемат административно наказателни мерки.