НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Екип на РИОСВ – Стара Загора е в Казанлък във връзка с инцидент в Завод 3 на „Арсенал” АД

14.03.2018 г.
Екип на РИОСВ – Стара Загора е в Казанлък във връзка със сигнал от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за възникнал инцидент в Завод 3 на „Арсенал” АД.
С преносима апаратура за аварийни ситуации ще се извърши измерване на замърсителите на атмосферния въздух в 3 точки извън границите на площадката на „Арсенал” за оценка влиянието на възникналата ситуация върху качеството на въздуха на най-близката жилищна зона.