НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2020 г.

"Лемприер Уул" ЕООД, гр. Сливен 440 Kb (pdf) свали
"Мини Марица Изток" ЕАД, гр. Раднево 231 Kb (pdf) свали
"Минералкомерс" АД, гр. Стара Загора 273 Kb (pdf) свали
"Репродуктор по свиневъдство" АД, с. Калчево, общ. Тунджа 247 Kb (pdf) свали
"Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора", площадка с. Ракитница, общ. Стара Загора 328 Kb (pdf) свали
"Балбок Инженеринг" АД, гр. София 219 Kb (pdf) свали
"Ембул Инвестмънт" АД, гр. Стара Загора 300 Kb (pdf) свали
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД, филиал Тенево 346 Kb (pdf) свали
"Гайтек олива" ООД, гр. Нова Загора 64 Kb (pdf) свали