НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Директорът на РИОСВ – Стара Загора награди победителите в регионалния конкурс „Вода за всички”

22.03.2019 г.

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора днес връчи наградите на 12 ученика номинирани в две категории – рисунки и макети по повод Световния ден на водата - 22 март. Конкурсът се проведе на тема „Вода за всички” в две възрастови групи от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас. В инициативата взеха участие общо 141 творби на ученици от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. Всички класирани участници получиха грамоти и екоматериали, а за номинираните на първо място, РИОСВ осигури детски енциклопедии.
  
Поради големия интерес и участие в конкурса, и не на последно място по представени оригинални произведения, журито присъди и 9 допълнителни награди, чийто автори също бяха наградени с грамоти.

  
Още една награда – грамота и енциклопедия бе осигурена от Граждански клуб „Липа” Стара Загора и връчена на представител на Основно училище „Николай Лилиев” град Стара Загора.
  
По повод Световния ден на водата, експертите гостуваха днес и в 4 „б” клас на Основно училище „Николай Лилев” в град Стара Загора. След обсъждането на историята на кампанията и замърсителите на този ценен ресурс, децата написаха своите послания за опазването й. Участваха в игри и се забавляваха, а РИОСВ осигури на всички детски раници.
  
Отново по повод на международната инициатива екип от РИОСВ – Стара Загора беше сред официалните гости на открит интерактивен мултидисциплинарен урок на тема "Учим за водата с факти и цифри" в 5 "в" клас на друго старозагорско училище - „Кирил Христов”. Урокът се проведе в електронна форма и включваше две учебни дисциплини - Човекът и природата и Математика. Учениците влязоха в ролята на анализатори на данни и определиха основните замърсители на водата. Проследиха ефекта на замърсената вода върху човешкото здраве, животните и растенията. Урокът завърши с предложени мерки за пестене на водните ресурси, тяхното опазване и подобряване на качеството им. 
   
22 март е официално обявен за Световен ден на водата от Общото събрание на ООН през 1992 г., но се отбелязва от 1993 г. Тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които все още са лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва към възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна. Чрез мотото на кампанията за 2019 г. – „Всеки е важен“, се акцентира върху това, че правото на достъп до вода е основно човешко право и никой не трябва да бъде лишен от свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.
                                                               
                                                                Списък на класираните творби
Раздел  Макети 
Възрастова група 1-4 клас

І място  -  Симона и Йоана Караиванови – 4 а клас на ОУ „Кирил Христов” град Стара Загора
ІІ място - Атанас Славов –  4 б клас на СУ „Георги Стойков Раковски” град Котел 
ІІІ място - Виктор Тодоров – 4 а клас на ОУ „Кирил Христов” град Стара Загора
Раздел  Макети 
Възрастова група 5-7 клас

І място - Емил Митев – 6 клас  ОУ„Св. св.Кирил и Методий” град Сливен
ІІ място - Момчил Георгиев – 6 а клас на СУ „Екзарх Антим І” град  Казанлък
ІІІ място – Вангел Христов 7 клас ОУ„Св. св. Кирил и Методий” град Сливен
Раздел Рисунки
Възрастова група 1-4 клас
І място -  Зина Илиева - 3 в клас ОУ „Юрий Гагарин” град Сливен
ІІ място - Марина Неделчева - 3а клас – СУ „Неофит Рилски” град Твърдица
ІІІ място - Полина Фералиева – 4 б клас  - ОУ „Николай Лилиев” град Стара Загора
Раздел Рисунки
Възрастова група 5-7 клас

І място - Радко Василев 5 б клас  ОУ „Братя Миладинови” Сливен 
ІІ място - Христо Маринчев 7 б клас на ОУ „Юрий Гагарин” гр. Сливен
ІІІ място - Симеон Спиров 5 в клас на ОУ „Кирил Христов”
Поощрителни награди  получават :
1. Росен Иванов - 3 ти клас Арт школа град Казанлък
2. Карина Николова - 4 клас  НУ„Любен Каравелов” град Нова Загора
3. Йоана Панайотова - 4 клас ОУ„Св. св.Кирил и Методий” град Сливен
4. Йоана Чолпанова  - 7 клас ОУ „Чудомир” град Казанлък
5. Пламен Ковачев - 7 клас на ОУ „Чудомир” град Казанлък, община Казанлък
6. Божидара Владева - 6 клас СУ „Екзарх Антим І” град  Казанлък
7. 4 б клас на НУ „Любен Каравелов” град Нова Загора
8. Николина Иванова – Школа „Арт линия” град Казанлък 
9. Цветомира Георгиева – Школа „Арт линия” град Казанлък