Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Депониране на отпадъци

Решения за разходване на средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО

Решение N СЗ-РО-40/10.10.2016г. 275 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-41/29.12.2016г. 228 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-42/29.12.2016г. 290 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-43/16.01.2017г. 115 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-44/27.01.2017г. 240 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-45/31.01.2017г. 133 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-46/22.02.2017г. 275 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-47/10.03.2017г. 380 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-48/17.03.2017г. 525 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-49/23.03.2017г. 216 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-50/18.04.2017г. 310 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-51/09.05.2017г. 239 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-52/26.06.2017г. 191 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-53/28.06.2017г. 293 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-54/29.06.2017г. 146 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-55/13.07.2017г. 188 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-56/10.08.2017г. 180 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-57/02.10.2017г. 189 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-58/02.11.2017г. 179 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-59/13.11.2017г. 143 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-60/17.11.2017г. 219 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-61/18.12.2017г. 143 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-62/21.12.2017г. 168 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-63/21.12.2017г. 174 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-64/17.01.2018г. 151 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-65/19.01.2018г. 182 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-66/19.01.2018г. 158 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-67/07.02.2018г. 172 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-68/15.02.2018г. 156 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-69/09.03.2018г. 447 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-70/09.03.2018г. 227 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-71/19.03.2018г. 178 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-72/05.04.2018г. 150 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-73/13.04.2018г. 201 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-74/27.04.2018г. 193 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-75/09.05.2018 г 393 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-77/23.05.2018 г 169 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-78/14.06.2018 г 210 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-79/03.07.2018 г 157 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-80/06.08.2018 г 238 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-81/06.08.2018 г 263 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-82/09.08.2018 г 173 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-83/07.09.2018 г 189 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-84/03.10.2018 г 165 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-85/02.10.2018 г 168 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-86/04.10.2018 г 217 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-87/04.10.2018 г 220 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-88/04.10.2018 г 160 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-89/08.10.2018 г 133 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-90/02.11.2018 г 124 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-91/26.11.2018 г 220 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-92/07.01.2019 г 182 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-93/28.02.2019 г. 207 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-94/28.02.2019 г. 150 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-95/11.03.2019 г. 316 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-96/08.04.2019 г. 180 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-97/22.04.2019 г. 245 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-98/22.04.2019 г. 205 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-99/23.04.2019 г. 227 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-100/25.04.2019 г. 134 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-101/23.05.2019 г. 210 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-102/06.06.2019 г. 246 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-103/26.06.2019 г. 209 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-104/17.07.2019 г. 156 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-105/29.07.2019 г. 210 Kb (pdf) свали

Информация за дължимите обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци

От връзките по-долу можете да изтеглите информация за дължимите обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци.
Количества депонирани отпадъци на депата на територията на РИОСВ-Стара Загора за периода 01.01.2011 г. - 31.03.2019 г. и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода 50 Kb (xlsx) свали