Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Проверки 2017г. виж всички »

9

На 5 май 2017 г. в гр. Николаево бе извършена проверка на „Складова база за пропан – бутан“, гр. Николаево.
 „Складова база за пропан – бутан“, гр. Николаево е класифицирана съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда като предприятие с висок рисков потенциал. С цел предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с опазването на околната среда, които създават предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда, както и увреждане на здравето на хората, от директора на РИОСВ – Стара Загора е издадена Заповед № РД-08-197/07.12.2016 г за забрана експлоатацията на „Складова база за пропан-бутан“. На обекта не се развива никаква дейност, няма персонал, охрана и в него не са разположени превозни средства.