НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

48 проекта в Стара Загора, Сливен и Ямбол са реализирани в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г"

07.12.2016 г.
48 са изпълнените на територията на РИОСВ – Стара Загора проекти, установиха проверки на експерти от екоинспекцията и ПУДООС.  Проектите са финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г". Проектите  в раздел общини и кметства са финансирани  със средства  в размер до 10 000 лв., а за училища, обединени детски комплекси и детски градини - до 5000 лв. 
При извършените проверки на място бе установено, че заложените в проектите дейности са изпълнени. Извършено е облагородяване, озеленяване, почистване на дворове, изграждане на детски площадки, оформяне на учебни кътове на открито, екобиблиотеки,  издаване на брошури и дипляни за опазването на биологичното разнообразие в България.
 
Кампанията "Чиста околна среда – 2016 г" бе обявена от МОСВ и ПУДООС в началото на 2016 г. и протече под мотото „Обичам природата и аз участвам“.  Общо в кампанията са участвали над 2 600 броя проекти на общини, кметства, училища, обединени детски комплекси и детски градини.