НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

48 проекта ще бъдат финансирани в области Стара Загора, Сливен и Ямбол в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г"

14.04.2016 г.
48 проекта ще бъдат финансирани в области Стара Загора, Сливен и Ямбол
в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г"
 
 
Инициативата и през тази година протича под мотото „Обичам природата и аз участвам“
 
48 проектни предложения са одобрени в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2016г” в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. Проектите ще бъдат финансирани със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
В инициативата, обявена от МОСВ и ПУДООС в началото на годината, са участвали общо 2655 проекта на общини, кметства, училища, обединени детски комплекси и детски градини.
 
Извадка от одобрените и класирани проекти:
 
I. Проекти в раздел общини и кметства, които ще бъдат финансирани със средства в размер до 10 000 лв.
 
ВНОСИТЕЛ ВХОДЯЩ НОМЕР ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА
 
1
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧОС-1138/ 19.02.2016 ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В С. КАМЕНОВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
2 КМЕТСТВО МОГИЛА, ОБЩИНА ТУНДЖА ЧОС-1647/ 25.02.2016 ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНИ СЪОРАЖЕНИЯ
3 КМЕТСТВО ЗИМНИЦА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЧОС-1660/ 25.02.2016 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК С. ЗИМНИЦА
4 КМЕТСТВО ДРАЖЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА ЧОС-1679/ 25.02.2016 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ ЗОНА ЗА ОТДИХ НА УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА, С. ДРАЖЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА
5 КМЕТСТВО СБОРИЩЕ, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ЧОС-1729/ 25.02.2016 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРК КАЗАШКИ ОРЕХ, С. СБОРИЩЕ, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
6 ОБЩИНА ЧИРПАН ЧОС-1794/ 25.02.2016 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПОЧИСТЕНИТЕ ПЛОЩИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЯСТО ЗА ОТДИХ В ПАРК СЕЛО ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЧИРПАН
7 КМЕТСТВО КОВАЧИТЕ, ОБЩИНА СЛИВЕН ЧОС-1813/ 26.02.2016 ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО
8 КМЕТСТВО ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, ОБЩИНА СЛИВЕН ЧОС-1816/ 26.02.2016 АЗ ОБИЧАМ СПОРТА И - АЗ УЧАСТВАМ
9 ОСТРА МОГИЛА КМЕТСТВО, ОБЩ. СТАРА ЗАГОРА ЧОС-1949/ 29.02.2016 ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕН В ЦЕНТЪРА НА СЕЛО  ОСТРА МОГИЛА И ИЗГРАЖДАНЕТО МУ КАТО ПАРК ЗА ОТДИХ, СЛЕД ОБЛАГОРОДЯВАНЕ  И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПОЧИСТЕНИТЕ ПЛОЩИ
10 КИРИЛОВО КМЕТСТВО, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЧОС-1955/ 29.02.2016 ЗЕЛЕН КЪТ, С. КИРИЛОВО
11 РИСИМАНОВО КМЕТСТВО, ОБЩИНА РАДНЕВО ЧОС-1957/ 29.02.2016 ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. РИСИМАНОВО
12 ОБЩИНА ЕЛХОВО ЧОС-1986/ 29.02.2016 СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В КВ. 39 ПО ПРЗ НА ГРАД ЕЛХОВО
13 КМЕТСТВО ЗЛАТАРИ, ОБЩИНА ТУНДЖА, ЯМБОЛ ЧОС-2109/ 01.03.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ
14 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЧОС-2200/ 01.03.2016 КРАСИВ ЗАЛЕЗ
15 ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЧОС-2248/ 02.03.2016 ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ
16 КМЕТСТВО КАБИЛЕ, ОБЩИНА ТУНДЖА ЧОС-2273/ 02.03.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ - ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТОВЕ ЗА СПОРТ И ОТДИХ В С. КАБИЛЕ
17 ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧОС-2274/ 02.03.2016 ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Ж.К. АВРЕН
18 ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧОС-2276/ 02.03.2016 ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Ж.К. ЗОРНИЦА, НА СЕВЕР ОТ БЛ. 8  
19 ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧОС-2279/ 02.03.2016 ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН РАЙОН, ЗЕЛЕНАТА ПЛОЩ НА УЛ. МАТВЕЙ ВЪЛЕВ И НА ЮГОИЗТОК ОТ БЛ. 1 НА УЛ. СТАРА ПЛАНИНА
20 ГАБАРЕВО КМЕТСТВО, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЧОС-2439/ 07.03.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ
 
II. Проекти в раздел училища и обединени детски комплекси, които ще бъдат финансирани със средства в размер до 5 000 лв.
ВНОСИТЕЛ ВХОДЯЩ НОМЕР ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА
1 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, С. КАЛОЯНОВЕЦ, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЧОС-65/ 03.02.2016 ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ.
2 СОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, ГРАД БОЛЯРОВО ЧОС-212/ 10.02.2016 "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ"
3 ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. КАМЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН ЧОС-231/ 10.02.2016 "МОЕТО МЯСТО В ЗЕЛЕНИЯ СВЯТ"
4 ОУ ИВАН МИРЧЕВ, С. ДЪЛБОКИ, ОБЩ. СТАРА ЗАГОРА ЧОС-232/ 10.02.2016 "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ"
5 ОУ НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ, ГР. ЯМБОЛ ЧОС-1095/ 18.02.2016 ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО
6 НУ ЗОРА, ГР. СТАРА ЗАГОРА ЧОС-1249/ 22.02.2016 УЧА И СПОРТУВАМ СРЕД ПРИРОДАТА
7 11 СОУ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ, ГР. СЛИВЕН ЧОС-1451/ 23.02.2016 ЦЕНТЪР ЗА СПОРТ И ОТДИХ В ДВОРА НА СОУ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
8 ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, С. БЛАТЕЦ, ОБЩ. СЛИВЕН ЧОС-1464/ 23.02.2016 ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА
9 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, С. КРУШАРЕ, ОБЩ. СЛИВЕН ЧОС-361/ 12.02.2016 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ"
10 НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА ЧОС-601/ 15.02.2016 УЧЕБЕН КЪТ НА ОТКРИТО
11 ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГР. ЧИРПАН ЧОС-591/ 15.02.2016 УЧИЛИЩНИЯТ ДВОР - МЯСТО ЗА УЧЕНЕ, ОТДИХ И СПОРТ НА ОТКРИТО
 
IІІ. Проекти в раздел детски градини, които ще бъдат финансирани със средства в размер до 5 000 лв.
ВНОСИТЕЛ ВХОДЯЩ НОМЕР ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА
1 ЦДГ №35 СВОБОДА, ГРАД СТАРА ЗАГОРА ЧОС-118/ 05.02.2016 "МЯСТО ЗА ОТДИХ И СПОРТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ОБНОВЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦДГ №35 СВОБОДА"
2 ЦДГ ЗДРАВЕЦ, ГР. СТРАЛДЖА ЧОС-156/ 08.02.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ
3 ОДЗ ПЛАМЪЧЕ, ГР. ЯМБОЛ ЧОС-158/ 08.02.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ
4 ЦДГ НАДЕЖДА, ГР. ЕЛХОВО ЧОС-203/ 10.02.2016 ЦВЕТЕН ЕКОКЪТ НА ДВОРА
5 ОДЗ №6 ЕДЕЛВАЙС, ГР. КАЗАНЛЪК ЧОС-249/ 10.02.2016 СРЕД ПРИРОДАТА- УЧИМ, ИГРАЕМ, РАСТЕМ
6 ОДЗ ДЕЧКА СЮЛЕМЕЗОВА, С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА ЧОС-283/ 11.02.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.
7 ДЯ №12, ГРАД СЛИВЕН ЧОС-336/ 11.02.2016 "МАЛКИТЕ ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ”
8 ЦДГ №1 А. ЧЕРКОВСКИ, ГР. РАДНЕВО ЧОС-587/ 15.02.2016 ЗЕМЯТА НАШ ДОМ ДА Я ПАЗИМ ВСИЧКИ.
9 ОДЗ ДЕТЕЛИНА, С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЧОС-804/ 16.02.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ
10 ЦДГ ЗВЕЗДИЦА, С. СКАЛИЦА, ОБЩИНА ТУНДЖА ЧОС-818/ 17.02.2016 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ
11 ЦДГ №22 БИЛЯНА, ГРАД ЯМБОЛ ЧОС-859/ 17.02.2016 СРЕД ПРИРОДАТА- УЧА И ИГРАЯ
12 ЦДГ №7 СВЕТУЛКА, ГРАД СТАРА ЗАГОРА ЧОС-1188/ 19.02.2016 ЕКО ЗАНИМАЛНЯ
13 ПДЯ ГРАД НОВА ЗАГОРА ЧОС-1192/ 19.02.2016 С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА
14 ОДЗ №26 ЛИЛИЯ, С. ХРИЩЕНИ, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЧОС-1216/ 19.02.2016 ИГРИ СРЕД ЦВЕТЯ
15 ЦДГ СЛЪНЦЕ ГРАД ЧИРПАН ЧОС-1219/ 19.02.2016 ЗЕЛЕНИ ВЪЛШЕБСТВА
16 ЦДГ №13 МЕЧО ПУХ, ГРАД КАЗАНЛЪК ЧОС-1279/ 22.02.2016 ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ
17 ЦДГ №1 СЛЪНЧИЦЕ, ГР. НОВА ЗАГОРА ЧОС-1568/ 24.02.2016 ПУЛСЪТ НА ПРИРОДАТА