НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

34 проекта ще бъдат финансирани от Националната кампания „За чиста околна среда” в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области

23.04.2019 г.
Общо 34 проекта на училища, детски градини, общини и кметства ще бъдат финансирани в рамките на националната кампания „За чиста околна среда” в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. 
Конкурсът традиционно беше обявен на тема „Обичам природата – и аз участвам” – 2019 от Министерството на околната среда и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през януари. Класираните проекти на учебни заведения ще получат средства в размер до 5 000 лв., а на общините и кметствата –до 10 000 лв.
Най – много проекти ще бъдат реализирани в област Стара Загора – 14, в Ямболска – 11, а 9 проекта ще се изпълнят в Сливенска област.
Проектите включват изграждане или обновяване на зелени зони, детски площадки, „зелени” класни стаи, както и дейности, свързани с учебния и възпитателния процес на учениците.
Списъкът на всички одобрени проекти можете да видите тук.