НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

312 сухоземни костенурки конфискуваха експертите от РИОСВ – Стара Загора от частен дом в Нова Загора

20.07.2015 г.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора  и  служители на Районното полицейско управление в Нова Загора конфискуваха 312 броя костенурки от частен имот в село Ценино, община Нова Загора.
Проверката се извърши след постъпил сигнал от Районната прокуратура в Нова Загора. На място е установено, че мъж отглежда в двора си 312 екземпляра от защитените видове сухоземни костенурки, 285 – шипобедрени и 27 – шипоопашати. Животните са конфискувани в полза на държавата, а на физическото лице е съставен акт за административно нарушение.  
Екземплярите са били в добро състояние и по преценка на експертите на РИОСВ – Стара Загора са пуснати на свобода в подходящо местообитание. За видовете, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие като  защитени, са забранени всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговия, препариране, излагане на публични места и пр. За нарушаване на изискванията на ЗБР е предвидена глоба до 5000 лв. за физически, а съгласно Наказателния кодекс - лишаване от свобода до 5 г. и глоба до 20 000 лв.
В края на юни експерти на РИОСВ - Стара Загора конфискуваха други 20 сухоземни костенурки от частен дом в Сливен. Срещу физическото лице Окръжна прокуратура – Сливен образува досъдебно производство по член 278 д от Наказателния кодекс.
Районна прокуратура – Нова Загора ще разпореди наказателните мерки срещу физическото лице, отглеждало в двора си защитените видове костенурки.