НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Кампании виж всички »

22 април– Световeн ден на Земята

РИОСВ – Стара Загора отбеляза Световния ден на Земята с ученици от първи до четвърти клас в ЧСОУ „Нов век”, село Кирилово.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора посетиха ЧСОУ „Нов век”, село Кирилово по повод Световния ден на Земята – 22 април.
Мероприятието протече под мотото на кампания - „Време е да дадем пример“.
Децата дадоха пример и изразиха своето отношение към природата като нарисуваха слънчеви картини с чисти поля и гори, с огромно разнообразие от растения и животни. Участниците бяха единодушни, че всеки трябва да не замърсява местата, на които живее или посещава.
Ученици, техните учители и експерти на РИОСВ – Стара Загора засадиха дръвчета в двора на училището в село Кирилово.
Всички участници получиха награди – бележник със световните екодати.