АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

21 май 2022 година - Европейския ден на „Натура 2000“

11.05.2022 г.
РИОСВ – Стара Загора и Дирекция Природен парк „Сините камъни” с обща инициатива по повод Европейския ден на „НАТУРА 2000”

На 20 май, в зала „Божур” на Дирекция Природен парк „Сините камъни”, пред ученици от град Сливен ще бъде представена презентация за Природен парк „Сините камъни” и Защитена зона „Сините камъни – Гребенец”. Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в региона, а събитието е организирано по повод 30-годишния юбилей от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000” в Европейския съюз. Освен, че ще обогатят знанията си, децата ще се докоснат до работата на двете институции. Те ще имат възможността да се запознаят с различни уреди и инструменти, както и с интересни материали за биоразнообразието на ПП Сините камъни.
Европейският ден на „Натура 2000” се отбелязва ежегодно на 21 май. На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000”. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.