НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

Екоинституции проверяват сигнал за измряла риба в яз.Копринка

20.06.2019 г.
Екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ-Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС-Стара Загора, проверяват сигнал за измряла риба в язовир „Копринка“
повече»

Прекратено е административното производство по „Изграждане на цех за производство на олово” в Стара Загора

10.06.2019 г.
На 10.06.2019 г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане от  „Ресайкъл Компани“ ЕООД за оттегляне на инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
повече»

5 юни Световен ден на околната среда

05.06.2019 г.
По случай Световния ден на околната среда, на 05 юни се проведе Беседа с учениците от 5 и 6 клас на Основно училище „Кирил Христов“ град Стара Загора на тема: „Качество на въздуха и уреди за измерването му“.
повече»

НОВИНИвиж всички »

46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

30.05.2019 г.
Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
повече»

Ученици от гимназията по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ посетиха РИОСВ – Стара Загора на 22 април – Международен Ден на Земята

23.04.2019 г.
В РИОСВ, учениците се запознаха с работата на служителите и как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда.
повече»

34 проекта ще бъдат финансирани от Националната кампания „За чиста околна среда” в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области

23.04.2019 г.
Най – много проекти ще бъдат реализирани в област Стара Загора – 14, в Ямболска – 11, а 9 проекта ще се изпълнят в Сливенска област.
повече»

РИОСВ – Стара Загора установи 5 нарушения на Закона за управление на отпадъците през март

18.04.2019 г.
В рамките на контролната дейност са издали 74 предписания и са съставили 9 акта за установяване на административни нарушения. 
повече»

Директорът на РИОСВ – Стара Загора награди победителите в регионалния конкурс „Вода за всички”

22.03.2019 г.
В инициативата взеха участие общо 141 творби на ученици от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области.  повече»

Номинирани рисунки и макети от проведен регионален ученически конкурс на тема „Вода за всички” 2019 г.

21.03.2019 г.
Сто четиридесет и една творби на ученици от 1 до 7 клас от Сливенска, Старозагорска и Ямболска области са допуснати до участие в регионален ученически конкурс, посветен на Световния ден на водата - 22 март.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие 

 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.