НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

Кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

03.07.2019 г.
Във връзка с подаване на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 
повече»

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

03.07.2019 г.
В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популяризиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване.
повече»

5 юни Световен ден на околната среда

05.06.2019 г.
По случай Световния ден на околната среда, на 05 юни се проведе Беседа с учениците от 5 и 6 клас на Основно училище „Кирил Христов“ град Стара Загора на тема: „Качество на въздуха и уреди за измерването му“.
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери сигнал за замърсяване на река Сазлийка

19.09.2019 г.
При проверката е обходена река Сазлийка в района около колектор, заустващ отпадъчните води съгласно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда.
повече»

Екоклуб „Посланици на природата” и РИОСВ – Стара Загора отбелязаха Европейската седмица на мобилността

17.09.2019 г.
Тридесет ученика от 6 клас взеха участие в информационно, спортно-занимателно мероприятие. Инициативата се проведе край езеро „Загорка” в града под мотото„Върви с нас!“.
повече»

410 тона отпадъци са събрани в инициативата „Да изчистим България заедно” в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области

16.09.2019 г.
Участие в кампанията са взели общо 7444 доброволци, които са са почистили 372 места... повече»

И тази година РИОСВ – Стара Загора се включва в кампанията „Да изчистим България заедно”

13.09.2019 г.
На 14 септември, събота, съвместно с общинска администрация - Котел, екипът ни ще почиства в района на котелския Парк „Изворите”. 
повече»

РИОСВ – Стара Загора издаде предписания на ТЕЦ „Брикел” за почистване

10.09.2019 г.
До 25 септември да отстрани съхраняваните горива на площадката на топлоцентралата... повече»

Издаден е акт за спиране на мощности на ТEЦ „Брикел“

09.09.2019 г.
Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството. 
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Европейска седмица на мобилността`2019

 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.