НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА LIFE

19.04.2019 г.
В рамките на проект LIFE 14 САР/BG/ 000013 (САРТА ВG) и във връзка с обявяването на 4 април 2019г. на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година, Регионално звено за контакт — гр. Бургас организира информационен ден за потенциални бенефициенти.
повече»

Стартира ежегодният конкурс„Чиста околна среда – 2019 г.“ на МОСВ и ПУДООС

29.01.2019 г.
В него могат да участват общини, кметства, държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие/ обединени дeтски центрове. повече»

ВАЖНО!!! ЗА ОПЕРАТОРИ ЕКСПЛОАТИРАЩИ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

14.01.2019 г.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ С ИЗДАДЕНИ КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
С чл. 21, ал. 7 от наредбата се въвежда изискването оператор на дадена средна горивна инсталация, включена в комплексно разрешително да предоставя на директора на съответната РИОСВ в рамките на годишния доклад по чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда следната информация:
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора установи 5 нарушения на Закона за управление на отпадъците през март

18.04.2019 г.
В рамките на контролната дейност са издали 74 предписания и са съставили 9 акта за установяване на административни нарушения. 
повече»

Директорът на РИОСВ – Стара Загора награди победителите в регионалния конкурс „Вода за всички”

22.03.2019 г.
В инициативата взеха участие общо 141 творби на ученици от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области.  повече»

Номинирани рисунки и макети от проведен регионален ученически конкурс на тема „Вода за всички” 2019 г.

21.03.2019 г.
Сто четиридесет и една творби на ученици от 1 до 7 клас от Сливенска, Старозагорска и Ямболска области са допуснати до участие в регионален ученически конкурс, посветен на Световния ден на водата - 22 март.
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери 168 обекти от началото на годината

19.03.2019 г.
При извършения контрол са издали 136 предписания и са стартирали 19 акта за установяване на административни нарушения.
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери общинските пазари за търговия на защитени видове растения

13.03.2019 г.
При проверките се установи, че на търговските маси не се предлагат за продажба защитени растителни видове
повече»

Започнаха измервания на качеството на въздуха в Раднево

22.02.2019 г.
Първите измервания вече започнаха от началото на тази седмица и ще продължат 13 денонощия. повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

22 април - Ден на Земята

 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.